jyväskylän ammattiopisto_datanomi2.jpg

Datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto | Käytön tuen osaamisala 

Käytön tuen tehtävät ovat pääasiallisesti tietokonelaitteistojen ja -verkkojen ongelmatilanteiden ratkaisemista, opastusta ja neuvontaa, ohjelmistojen ja laitteistojen hankintoja sekä asennusta.

Käytön tuen pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

 • Ylläpitotehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Palvelujen käyttöönotto ja tuki, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp

Esimerkiksi: 

 • Multimediatuotanto, 15 osp
 • Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen, 15 osp
 • Palvelinohjelmien hallinta ja virtualisointi, 15 osp
 • Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 15 osp

Opinnoissasi opit

 • toimimaan it-tukipalvelutehtävissä ja erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä
 • hallitsemaan mikrotietokoneiden ja tietoverkkojen ohjelmisto-, laite- ja palvelinasennuksia
 • opastamaan ja kouluttamaan käyttäjiä ongelmatilanteissa
 • ymmärtämään mikrotuen tehtävien merkityksen osana yrityksen tietohallintoa
 • toimimaan erilaisissa tietojärjestelmä- ja hankintaprosesseissa
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan multimediatuotteita, www-sivuja sekä sähköisiä kauppapaikkoja
 • verkkopalveluiden toteuttamisen ja ylläpidon
 • hallitsemaan internet-ympäristön viestinnälliset mahdollisuudet
 • yrittäjyyden perusteet

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. seuraavissa tehtävissä

 • atk-suunnittelija / it-suunnuttelija
 • mikrotukihenkilö
 • sovellusneuvoja
 • ohjelmistokouluttaja
 • verkkovastaava
 • multimediatuottaja
 • www-sivujen suunnittelija
 • tietotekniikkakonsultti
 • tekninen myyjä (tietokoneet, oheislaitteet, kodin viihde-elektroniikka jne.)
 • yrittäjä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • tradenomi, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
 • insinööri (AMK), tietotekniikan koulutusohjelma
 • insinööri (AMK), ohjelmistotekniikan koulutusohjelma
 • Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
 • Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto

Lisätietoja