ao-ict-asentaja.jpg

ICT-asentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto antaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja myyntitehtäviin.

Jyväskylän ammattiopistossa ict-asentaja koulutuksessa annetaan valmiudet myös elektroniikka-asentajan työtehtäviin.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon ammatilliset opinnot koostuvat tutkinnon pakollisista tutkinnonosista (45 osp) osaamisalan eriytyvistä pakollisista tutkinnon osista (60 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (30 osp).

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat,
ICT-asentaja

 • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät (45 osp)
 • Tietokone- ja tietoliikenneasennukset (30 osp)
 • Tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi (30 osp)

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista

 • Huoltopalvelut (15 osp)
 • Kodin elektroniikka ja asennukset (15 osp)
 • Valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennukset (15 osp)
 • Sähköasennukset (15 osp)

         
Ammatilliset valinnaiset opinnot suoritetaan pääasiassa työpaikoilla. Työssäoppimispaikan työtehtävät määrittävät suoritettavan tutkinnon osan. Näin jokainen opiskelija voi syventää osaamistaan oman mielenkiinnon mukaan ja valinnoillaan rakentaa omaa opintopolkuaan. Valinnainen tutkinnon osa voi löytyä myös toisen alan perustutkinnosta.

Opiskelupaikka on Viitaniemi, Viitaniementie 1 D.

Opinnoissasi opit

 • rakentamaan elektroniikka laitteen ja tekemään siihen tarvittavat mittaukset
 • prosessoria ohjelmoimalla ohjaamaan ulkoista elektroniikkaa (esimerkiksi robottia)
 • tekemään tietoliikenteen ja sähkötekniikan perusasennuksia
 • asentamaan ja konfiguroimaan tietokone- ja tietoliikennelaitteita
 • havainnoimaan ja torjumaan tietoturvauhkia
 • hyödyntämään uutta teknologiaa

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • yritysten it-palveluissa tietokoneiden- ja tietoliikennelaitteiden käyttöönotto ja huoltotehtävissä
 • huolto- ja asennustoimintaan harjoittavissa yrityksissä asentajana/laitekorjaajana
 • asiakaspalvelutehtävissä ammatti- ja kulutuselektroniikka myyvissä yrityksissä
 • valmistus- ja testaustyössä teollisuuslaitoksissa
 • rakennusten turvalaitteita ja tietoverkkoja asentavassa sekä käyttöönottavassa urakointiliikkeessä
 • itsenäisenä yrittäjänä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka. Suuntautumisvaihtoehtoja kyberturvallisuus, mediatekniikka, ohjelmistotekniikka ja tietoverkkotekniikka
 • tietotekniikan kanditaatti- ja maisteriohjelma (YO). Suuntautumisvaihtoehtoja ohjelmistotekniikka, ohjelmointikielten periaatteet, tietoliikenne, sensoriverkot, pelit ja pelillisyys, koulutusteknologia ja laskennalliset tieteet

Lisätietoja

Tutustu tarkempaan sisältökuvaukseen Opintopolussa!

Kirjoita hakusanakenttään:
ICT-asentaja, Jyväskylä

Opintopolku-palvelu

Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tulosta sivu