ao_vaatturi.jpg

Vaatturi

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto | Vaatetuksen osaamisala

Vaatturi suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa vaatteita miehille. Hän osaa sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin. Vaateliikkeessä tai pukuvuokraamossa vaatturin työtehtäviin kuuluu myynnin lisäksi asiakkaiden opastaminen väri- ja tyylikysymyksissä sekä pukeutumisneuvonta.

Vaatetusompelijan pakolliset tutkinnon osat

 • Vaatturiompelun perustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Vaatturityön ja asiakaspalvelun tehtävissä toimiminen, 45 osp
 • Vaatturin ammatillisen projektityön toteuttaminen, 15 osp

Opinnoissasi opit

 • suunnittelemaan miesten asuja ja asukokonaisuuksia eri käyttötarkoituksiin huomioiden erilaiset pukeutumistyylit, vartalotyypit ja pukuhistorian
 • kaavoittamaan, leikkaamaan, sovittamaan ja valmistamaan mallin mukaisia asuja ja asukokonaisuuksia erilaisille asiakkaille ja asiakasryhmille
 • tuotteiden hinnoittelua ja asiakaspalvelutaitoja

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

Esimerkiksi

 • Kaavoitus- ja sarjontatöissä toimiminen, 15 osp
 • Muotoilu- ja valmistustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen, 15 osp

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • ompelijana vaatturiliikkeessä, pienyrityksessä tai teatterin puvustamossa
 • mittatilausmyyjänä tai korjausvaatturina
 • asiakaspalvelutyössä esimerkiksi pukuvuokraamossa tai vaateliikkeessä
 • yrittäjänä omassa vaatturiliikkeessä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • vaatetusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • käsi- ja taideteollisuusalan muut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • vestonomi (AMK)  

Lisätietoja