Jyväskylälän ammattiopisto_talotekniikka.jpg

Ilmanvaihtoasentaja | Putkiasentaja

Talotekniikan perustutkinto | Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala / Putkiasennuksen osaamisala

Talotekniikka-alan työ on erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä työskentelyä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Yhteishaussa haetaan talotekniikan perustutkintoon. Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä haetaan erikseen joko putkiasennuksen (pu) osaamisalaan tai ilmanvaihtoasennuksen (iv) osaamisalaan. Lopullinen valinta osaamisalalle tehdään ensisijaisesti osaamisalatoiveen ja toissijaisesti yhteisvalinnan valintaesityksen pisteytyksen mukaan.

Opiskelupaikka on Viitaniemi, Viitaniementie 1.

Ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

 • Ohutlevytöissä toimiminen, 10 osp
 • Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen, 30 osp
 • Kanavaosien valmistus, 15 osp
 • Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 20 osp

Putkiasennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

 • Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30 osp
 • Putkistojen hitsaus, 30 osp
 • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp

Opinnoissasi opit

 • lämmitystekniikan, kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikan perustaidot (pu)
 • kytkemään yleisimmät lämpöjohtolaitteet viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti (pu)
 • vesi- ja viemärijärjestelmät (pu)
 • putkiasennustöissä vaadittavat hitsausmenetelmät (pu)
 • lukemaan LVI-piirustuksia (iv, pu)
 • työskentelemään turvallisesti rakennustyömaalla eri alojen työntekijöiden kanssa (iv, pu)
 • LVI-suunnitelmien piirustuslukutaidon (iv, pu)
 • ilmastointitekniikkaa (iv)
 • tekemään IV-kanaviston osia ja asentamaan niitä paikalleen (iv)

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia

 • ilmanvaintoasentajana tai putkiasentajana uudis- ja korjausrakennuskohteissa
 • alan tukkuliikkeissä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • putkiasentajan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
 • insinööri (AMK)

Lisätietoja

Talotekniikka Tulosta sivu