ao_vanhustyö_sote.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Vanhustyön osaamisala, 50 osp

Vanhustyön osaamisalan opinnot ja tuleva työ edellyttävät monipuolista hoitotyön osaamista, hyviä päätöksentekotaitoja, kykyä toimia sekä itsenäisesti että vastuullisena työryhmän jäsenenä.

Videolla opiskelijat kertovat opiskelustaan. Videon alussa aiheena on Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus ja sen jälkeen vanhustyö.

Opinnoissasi opit

 • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vanhuksen ja muistisairaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää hoitoa ja huolenpitoa
 • ohjaamaan ja tukemaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa sekä edistämään osallisuutta läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa
 • ottamaan huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjattua ja kuntouttavaa toimintaa ikääntyville

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

 • kotihoidossa
 • päivätoiminnassa
 • palvelutaloissa ja -keskuksissa
 • dementiayksiköissä, sairaaloissa ja vanhainkodeissa

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)

Lisätietoja