ao_vammaistyö.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Vammaistyön koulutusohjelma

Vammaistyön osaamisalan opinnot ja tuleva työ edellyttävät luovaa ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyötaitoja, kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhteistyössä vammaisen itsensä, hänen läheistensä sekä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Opinnoissasi opit

 • kohtaamaan ja tukemaan eri tavoin vammaisia asiakkaita hoito-, kasvatus- ja kuntoutustoiminnoissa sekä päivittäisissä tilanteissa
 • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vammaisen asiakkaan tukea voimavaralähtöisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • käyttämään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • ohjaamaan apuvälineiden hankinnassa ja turvallisessa käyttämisessä sekä muiden palveluiden hyödyntämisessä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

 • asumispalveluissa, perhekodeissa ja kuntoutusyksiköissä sekä henkilökohtaisena avustajana
 • erityispäivähoidossa ja -opetuksessa
 • työ- ja päivätoimintakeskuksissa ja tuetussa työssä
 • vammaisjärjestöissä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
 • sosionomi (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)

Lisätietoja