Jämsän ammattiopisto_mielenterveys.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, 50 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnot ja tuleva työ edellyttävät pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisutaitoja ja empaattisuutta sekä hyvää itsetuntemusta ja kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista.

Opinnoissasi opit

 • edistämään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä
 • arvioimaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivittäistä selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tarvetta
 • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaiden hoito- ja kuntoutusprosessia erilaisissa toimintaympäristöissä
 • tunnistamaan omat voimavaransa ja huolehtimaan omasta työkyvystään ja työhyvinvoinnista

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

 • mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutumisyksiköissä
 • asumispalveluyksiköissä ja päivätoimintakeskuksissa
 • koti- ja perhehoidossa
 • pienkodeissa ja järjestöissä
 • psykiatrisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • päihdetyön ammattitutkinto
 • lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysala / Mielenterveys ja päihdetyö Tulosta sivu