ao-sote-ala_lapsetjanuoret_yläkuva.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala, 50 osp

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan opinnot ja tuleva työ edellyttävät kykyä työskennellä pitkäjänteisesti ja rauhallisesti ryhmän jäsenenä. Tärkeää on aito kiinnostus lapsiin ja nuoriin sekä eläytymiskyky ja luovuus. 

Katso mitä opiskelijat kertovat.

Opinnoissasi opit

 • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta erilaisissa toimintaympäristöissä
 • ohjaamaan lasten ja nuorten ryhmiä ja tukemaan heidän vuorovaikutustaan
 • toteuttamaan sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta työryhmän jäsenenä
 • tukemaan ja ohjaamaan perheitä palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

 • varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä: päiväkodit, perhehoito, esiopetus
 • lasten ja nuorten perussairaanhoidossa sairaaloissa ja kodeissa
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulunkäynnin ohjaajana

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • kätilö (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • lastentarhanopettaja

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysala / Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Tulosta sivu