ao-sote-ala_kuntoutus.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Kuntoutuksen osaamisala, 50 osp

Kuntoutuksen osaamisalan opinnot ja tuleva työ edellyttävät luovuutta, kykyä kohdata asiakkaat kokonaisvaltaisesti ja sitoutua pitkäjänteiseen moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. 

Opinnoissasi opit

 • hankkimaan tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja arvioimaan sitä
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan kuntoutusta moniammatillisessa yhteistyössä
 • ohjaamaan ja neuvomaan asiakasta ja hänen omaisiaan kuntoutuspalveluiden käytössä
 • ohjaamaan apuvälineiden hankinnassa ja päivittäisissä toiminnoissa

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

 • asiakkaan kotiympäristössä ja kotihoidon työpaikoissa
 • päiväsairaaloissa, asumispalveluissa sekä toiminta- ja työkeskuksissa
 • työpajoissa, palvelukeskuksissa ja kolmannen sektorin erilaisilla työpaikoilla
 • terveyskeskusten vuodeosastoilla, kuntoutumislaitoksissa ja kylpylöissä
 • henkilökohtaisena avustajana

Tyypillisimmät jatko-opinnot   

 • hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • fysioterapeutti (AMK)
 • toimintaterapeutti (AMK)

Lisätietoja