ao-sote-ala_ensihoito.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Ensihoidon osaamisala, 50 osp

Ensihoidon osaamisalan opinnot ja tuleva työ edellyttävät stressinsietokykyä ja hyvää fyysistä kuntoa sekä kykyä tehdä päätöksiä ja toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Pääsyedellytyksenä opintoihin on B-ajokortti.

Opinnoissasi opit

  • hoitamaan potilaita perustason ensihoitotilanteissa sairaankuljetuksessa, päivystysvastaanotolla ja muilla akuuttihoidon osastoilla
  • toimimaan yhteistyössä palo-, pelastus- ja poliisitoimen sekä hätäkeskusten kanssa

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

  • sairaankuljetusyrityksissä tai pelastuslaitosten ensihoitoyksiköissä
  • terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla
  • sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai leikkausosastoilla

Tyypillisimmät jatko-opinnot

  • sairaanhoitaja (AMK)
  • ensihoitaja (AMK)
  • pelastajatutkinto

Lisätietoja