Jyväskylän ammattiopisto_soteala.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, 50 osp

Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan opinnot ja tuleva työ edellyttävät hyviä asiakaspalvelutaitoja sekä kiinnostusta tieto- ja viestintätekniikkaan ja toimistotyöhön.

Opinnoissasi opit

  • toimimaan sosiaali- ja terveysalan sihteerin työssä asiakaspalvelussa
  • käyttämään yleisimpiä potilashallinto-ohjelmia ja terveydenhuollon tietoverkkoja
  • suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaiden hoitoa vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä lähihoitajan vastuualueella
  • ohjaamaan asiakasta tutkimuksissa ja toimenpiteissä sekä toteuttamaan jälkitarkkailua

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia lähihoitajana mm.

  • vastaanottotyössä terveyskeskuksissa, keskussairaalan osastoilla ja poliklinikoilla sekä yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yrityksissä
  • polikliinisessa hoitotyössä terveyskeskusten poliklinikoilla ja lääkäriasemilla
  • sosiaali- ja terveysalan sihteerintyössä avohuollossa, laitoksissa ja järjestöissä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

  • asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
  • sihteerin ammattitutkinto
  • sairaanhoitaja (AMK) 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysala / Asiakaspalvelu ja tietohallinta Tulosta sivu