Valitse ao-oppilaitos
ao-sote-ala-lähihoitaja_yläkuva.jpg

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan työ on ihmisläheistä hoito-, huolenpito- ja kasvatustyötä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä alan tietotekniikan ja teknologian hallintaa. Lähihoitajan työ vaatii pitkäjänteisyyttä, joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Työtä tehdään erilaisten asiakkaiden kanssa monenlaisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatilliset opinnot koostuvat pakollisista tutkinnon osista (70 osp) ja osaamisaloittain eriytyvistä tutkinnon osista (50 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (15 osp). Osaamisalan opintoihin haetaan opiskelun aikana.

Opiskelupaikka on Kukkula, Keskussairaalantie 21.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten opintojen pakolliset tutkinnon osat

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp
 • Hoito ja huolenpito 30 osp
 • Kuntoutumisen tukeminen 20 osp    

Opinnoissasi opit

 • työskentelemään eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan
 • toimimaan eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävästi
 • ohjaamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen toimintakykyään tukien
 • laatimaan asiakkaan hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista edistävän suunnitelman ja toimimaan sen mukaan tarve- ja voimavaralähtöisesti
 • tarkkailemaan asiakkaan elintoimintoja ja toimintakykyä, kirjaamaan havaintojaan ja tiedottamaan niistä
 • toteuttamaan muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perus- ja lääkehoitoa sekä edistämään heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan
 • ohjaamaan kuntoutujia palveluiden hyödyntämisessä ja apuvälineiden käytössä sekä ohjaamaan heitä terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • toimimaan moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa ammattieettisiä periaatteita noudattaen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat

   
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa myös Keuruulla (Jyväskylän aikuisopisto).

Lisätietoja