ao-automaatiotekniikka.jpg

Sähköasentaja | Automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (1.8.2018 Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tuottaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Alan ammattilaiselle on välttämätöntä työturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden sisältämien määräysten omaksuminen sekä sähköturvallisuus-määräysten mukaisten työtapojen sisäistäminen. Sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan perusosaaminen on hallittava. Myös virheetön värinäkö on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös työtehtäviin liittyvät salassapitomääräykset.

Vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukautuminen ovat tärkeitä taitoja kansainvälisissä työtehtävissä työskentelevälle.
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon ammatilliset opinnot koostuvat tutkinnon pakollisista tutkinnonosista (75 osp) osaamisalan erityvistä pakollisista tutkinnon osista (30 osp) sekä valinnaisista tutkinnon osista (30 osp).

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat

Sähköasentaja

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (45 osp)
 • Sähkö- ja automaatioasennukset ( 30 osp)
 • Sähkö- ja energiatekniikka ( 30 osp)
 • Lisäksi ammatillisia valinnaisia tutkinnonosia tulee valita ( 30 osp)

    
Automaatioasentaja

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (45 osp)
 • Sähkö- ja automaatioasennukset ( 30 osp)
 • Kappaletavara-automaatio ( 30 osp) TAI
 • Prosessiautomaatio
 • Lisäksi ammatillisia valinnaisia tutkinnonosia tulee valita ( 30 osp)

   
Sähköasentaja ja automaatioasentaja

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (45 osp)
 • Sähkö- ja automaatioasennukset ( 30 osp)
 • Kappaletavara-automaatio ( 30 osp)
 • Sähkö- ja energiatekniikka ( 30 osp)

     
Opiskelupaikka on Viitaniemi, Viitaniementie 1 D.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • teollisuuslaitoksissa asennus- ja käynnissäpitotehtävissä
 • rakennusten sähköverkkoja tekevässä urakointiliikkeessä
 • huolto- ja asennustoimintaan liittyviä asiakaspalvelutöitä
 • ammatti- ja kulutuslaitteita myyvissä yrityksissä
 • itsenäisenä yrittäjänä

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittanut sähköasentaja

 • osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan.
 • Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittanut automaatioasentaja

 • osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja - säädösten mukaan.
 • Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • sähköasentajan ja / tai automaatioasentajan ammattitutkinnot
 • sähköyliasentajan ja / tai automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinnot
 • insinööri (AMK), esim. sähkö- ja energiatekniikan tai automaatiototekniikan koulutusohjelmat

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Tuija Nurminen

Sähkö- ja automaatiotekniikka (1.8.2018 Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto) Tulosta sivu