Jyväskylän ammattiopisto_maarakennus.jpg

Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto | Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Maarakennuskoneenkuljettajalta edellytetään vastuuntuntoa ja pitkäjänteisyyttä. Hänellä tulee olla normaali näkö- ja kuuloaisti, hyvä motoriikka ja hyvä avaruudellinen hahmottamiskyky.

Ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset C-ajokortille.

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan ammatilliset opinnot

 • Perustustyöt 25 osp 
 • Maarakennuskoneiden käyttö 50 osp 
 • Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (60 osp) 
  - liikennealueiden hoitokoneiden käyttö 15 osp
  - maa-ainesten kuljetus (sis. C-ajokortin) 15 osp
  - maa- ja kiviainesten jalostaminen 15 osp
  - asfaltointi 15 osp
  - maarakennuskoneen huolto 15 osp
  - maarakennuskoneen käyttö 15 osp
  - maarakennuskoneiden 3D -ohjaus 15 osp
  - piharakentaminen 15 osp
  - kuljetusalan perustason ammattipätevyys 15 osp

Opinnoissasi opit

 • perustusten rakentamista
 • käyttämään maarakennuskoneita tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa
 • valmistelemaan maarakennuskoneen siirron ja ajamaan sen kuljetusalustalle
 • huoltamaan ja korjaamaan maarakennuskoneita
 • ajamaan kuorma-autolla

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia

 • maarakennuskoneenkuljettajana

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK)

Lisätietoja

Rakennusala / Maarakennuskoneenkuljettaja Tulosta sivu