Jyväskylän ammattiopisto_painoviestinta2.jpg

Painotuotantoassistentti

Painoviestinnän perustutkinto | Ulkoasuntoteuttajan osaamisala

Ulkoasuntoteuttajan osaamisalan suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia tuotteita painettuja ja sähköisiä viestimiä varten esim. esitteet, julisteet, DVD-kannet, valokuvat, tarrat, viirit, suurkuvat, logot, graafiset suunnittelupalvelut tai sähköinen viestintä. Tulevaisuudessa korostuu nopea digitaalisten markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuottaminen. 

Painoviestinnän perustutkinnon ammatilliset pakolliset tutkinnon osat

 • Graafinen tuotantotoiminta, 25 osp
 • Painotuotteen suunnittelu ja toteutus, 40 osp
 • Verkkojulkaisun suunnittelu ja toteutus, 40 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat

 • Markkinointiviestinnän tuotantotehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Kuvanvalmistuksen tuotantotehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Sivunvalmistuksen tuotantotehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Verkkojulkaisun tuotantotehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Digitaalipainon tuotantotehtävissä toimiminen, 30 osp

Opinnoissasi opit

 • typografiaa ja graafista suunnittelua printti- ja sähköiseen mediaan
 • sivuntaiton ja julkaisun tehtäviä, joihin kuuluvat mm. julkaisuohjelmat, valokuvaus, kuvankäsittely, arkkiasemointi ja digitaalinen painaminen
 • painotuotteen muuntamista verkkojulkaisuksi sekä muita sähköisen median tuotteiden valmistamista, kuten sivustoja, bannereita ja animaatioita

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • digipainossa
 • mainostoimistossa
 • graafisessa kuvankäsittely- ja tulostuspalvelussa
 • yritysten mainos- ja tiedotusyksiköissä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Painoviestintä / Ulkoasuntoteuttaja Tulosta sivu