Valitse ao-oppilaitos
loisto_2016_yläkuva.jpg

Muusikko

Musiikkialan perustutkinto | Muusikon osaamisala

Muusikon työ edellyttää musiikillista ilmaisutaitoa ja instrumentin hallintaa, sosiaalisia taitoja, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta työtehtävään. Koulutuksessa voi suuntautua pop/jazz-musiikkiin tai klassiseen musiikkiin. Opiskelu on yksilöopetusta ja työskentelyä pienryhmissä. Keskeistä on oman instrumentin ja musiikillisen ilmaisun harjoittelu ja esittäminen. Moniammatillinen yhteistyö eri koulutusalojen, työelämän luovien alojen ja Suomalaisen musiikkikampuksen kanssa tuo mahdollisuuksia projektioppimiseen ja monialaisuuteen (mm taiteen perusopetus, tanssi). Opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen opinpolkuun instrumenttinsa ja musiikillisen suuntautumisensa kautta mm. musiikkikampusyhteistyönä. Musiikkialan koulutukseen hakevilla on taustallaan jo harrastuneisuus musiikkiin sekä jonkin tai joidenkin instrumentin osaamista. Muusikon koulutukseen on pääsykoe.

Opiskele muusikoksi

Oletko kiinnostunut live-esiintymisestä, yhdessä soittamisesta, instrumenttiosaamisesta tai studiotyöskentelystä? Tee unelmastasi totta ja opiskele muusikoksi Jyväskylän ammattiopistossa.

Opiskeluympäristönä ainutlaatuinen musiikkikampus tarjoaa sinulle paljon mahdollisuuksia musiikilliseen kehittymiseen. Pääset jo opiskeluaikana hiomaan omaa juttuasi: saat kokeilla muusikon siipiäsi ja voit rakentaa uraasi edistävän promootiopaketin markkinointikuntoon.

Muiden musiikin osaajien kanssa opiskelu on antoisaa. Tutustut jo opiskeluaikana samanhenkisiin ihmisiin ja rakennat hyvää verkostoa tulevaisuutta ajatellen. Kaiken lisäksi Jyväskylä on mukava opiskelijakaupunki, jossa viihdyt varmasti.

Opiskele muusikoksi näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa

Muusikon näyttötutkintokoulutus alkaa 11.12.2017. Pääsykoe pidetään viikolla 47, ma 20.11.2017 klo 9.00 – 13.00 (Pitkäkatu 19-21). Lue lisää opiskelusta muusikoksi aikuisten näyttötutkintona, lisätietoja muusikon aikuiskoulutuksesta.

Sinun urasi?

Jokaisella muusikolla on oma polkunsa musiikin toteuttamisessa. Yhteistä kaikille on pitkäjänteinen työ, jolla unelmat saavutetaan. Jyväskylän ammattiopistossa me otamme huomioon musiikilliset taustasi ja tavoitteesi, josta lähdemme yhdessä rakentamaan sinun uraasi.

Opiskelupaikka on Musiikki, Pitkäkatu 19-21.

Musiikkialan perustutkinnon, muusikko ammatilliset opinnot

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat, 95 osp:

 • Työtehtävän suunnittelu, 10 osp
 • Musiikkiohjelmiston valmistaminen, 30 osp
 • Muusikkona toimiminen, 55 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Valitaan yhteensä 40 osp henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja toteuttamissuunnitelman mukaisesti:

 • Laulaminen ja soittaminen yhtyeessä, 15 osp
 • Esiintymistilanteen tekniikan käyttö, 10 osp
 • Produktiotyö, 10 osp
 • Musiikkialan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa, 10-15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10-15 osp
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp
 • Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, Musiikin luova kirjoittaminen, 15 osp
 • Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp

Opinnoissasi opit:

 • Ohjelmistojen harjoittelua ja esittämistä osana yhtyettä ja solistina
 • Toimimista ja perehtymistä muusikon työympäristöihin ja alan käytänteisiin sekä yrittäjyyteen
 • Itsenäiseen työskentelyyn ja systemaattiseen harjoitteluun
 • Vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
 • Saat kontakteja työelämään ja koti- ja kansainvälisiin alan toimijoihin muun muassa moniammatillisten projektien kautta.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia muun muassa:

 • Muusikkona
 • Musiikkialan erilaisissa työtehtävissä
 • Tuotantoympäristöissä ja projekteissa eri taiteen alojen rajapinnoilla (teatteri, av-viestintä, tanssi, kuvataide)

Tyypillisimmät jatko-opinnot:

 • Suomalaisen Musiikkikampuksen jatko-opinnot: ammattikorkeakoulussa musiikin koulutusohjelma, yliopistossa musiikkikasvatus ja musiikkitiede
 • Sibelius-Akatemia eri suuntautumisvaihtoehdot
 • Luokanopettajakoulutus

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Eija Holm
Opintosihteeri Tuija Hiiliaho