media-ala_yläkuva2.jpg

Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan perustutkinto (1.8.2018 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)

Media-ala on nopeasti kehittyvä ammattiala, jossa työskentely edellyttää

 • kokonaisvaltaista median toimintaympäristön ja tuotantoprosessien ymmärtämistä
 • asiakkaiden tarpeiden tunnistamista
 • kykyä toimia vuorovaikutteisesti ryhmässä
 • kiinnostusta kehittää jatkuvasti itseään ja omaa työtään
 • oma-aloitteisuutta
 • visuaalista hahmotuskykyä
 • hyviä tietoteknisiä valmiuksia
 • riittävää kielitaitoa
 • kustannusrakenteen ymmärrystä
 • turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa

    
Tekniikan hallinta on media-alan osaamisen lähtökohtana, jonka pohjalle rakennetaan luovaa ja esteettistä näkemystä.

Osaamisalat ja alan työtehtävät

Media-alan toimintakenttänä on kansalliset ja kansainväliset markkinat ja toimintaympäristöt.

Media-alan perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan työtehtävissä julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana

 • audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla
 • julkaisutuotannon osaamisalalla
 • painotuotannon osaamisalalla    

 
Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Media-alan perustutkinnon suorittanut voi toimia media- ja viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen, myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä.

Opinnoissasi opit

 • perustiedot ja -taidot tv-tuotannosta, videokuvauksesta, editoinnista, äänenkäsittelystä, tapahtumien ja konserttien tuotannosta
 • käyttämään media-alan julkaisu-, kuvankäsittely- ja editointiohjelmia
 • painettujen ja sähköisten julkaisujen ulkoasun suunnittelua ja toteutusta
 • painotuotteiden painamista eri painomenetelmillä
 • tulostamista erilaisille materiaaleille ja esineille
 • 3D-tulostamista
 • painotuotannon viimeistelyä eri laitteilla ja menetelmillä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

Koulutuksen tavoitteena on myös jatko-opintovalmiuksien antaminen esim.

 • medianomin opintoihin ammattikorkeakoulussa
 • insinöörin opintoihin (mediatekniikka) ammattikorkeakoulussa
 • viestintätieteiden, tiedotusalan tai journalistiikan opintoihin yliopistossa
 • media-alan ammattitutkinnon opintoihin aikuiskoulutuksessa
 • media-alan erikoisammattitutkinnon opintoihin aikuiskoulutuksessa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Puikkonen

 

Opetussuunnitelma

 

Media-ala (1.8.2018 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto) Tulosta sivu