Valitse ao-oppilaitos

media-ala_yläkuva2.jpg

Media-ala

Media-alan perustutkinto

Media-ala on nopeasti kehittyvä ammattiala, jossa työskentely edellyttää

 • kokonaisvaltaista median toimintaympäristön ja tuotantoprosessien ymmärtämistä
 • asiakkaiden tarpeiden tunnistamista
 • kykyä toimia vuorovaikutteisesti ryhmässä
 • valmiuksia jatkuvasti kehittää omaa työtään
 • riittävää kielitaitoa
 • kustannusrakenteen ymmärrystä
 • turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintaa

Osaamisalat ja alan työtehtävät

Media-alan toimintakenttänä on kansalliset ja kansainväliset markkinat ja toimintaympäristöt.

Media-alan perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan työtehtävissä julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana

 • audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla
 • julkaisutuotannon osaamisalalla
 • painotuotannon osaamisalalla    

 
Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Tyypillisimmät jatko-opinnot

Koulutuksen tavoitteena on myös jatko-opintovalmiuksien antaminen esim.

 • medianomin opintoihin ammattikorkeakoulussa
 • insinöörin opintoihin (mediatekniikka) ammattikorkeakoulussa
 • viestintätieteiden, tiedotusalan tai journalistiikan opintoihin yliopistossa.   

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Puikkonen

 

Ajankohtaista

Media-alan perustutkintoon haetaan kevään 2017 yhteishaussa ja opinnot alkavat syksyllä.

Täydennämme sivun tietoja sitä mukaan, kun saamme lisätietoa Opetushallituksesta.

Opetussuunnitelma