Valitse ao-oppilaitos
jkl-ammattiopisto_logistiikka.jpg

Autonkuljettaja | Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Logistiikan perustutkinnossa voi erikoistua paikallisen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisiin työtehtäviin valinnaisten tutkinnonosien avulla. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan yritysten kanssa. Yritykset tarjoavat opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen, mikä takaa ajan tasalla olevan koulutuksen ja edistää tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistymistä oman alan ammattitehtävissä.

Kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakevilta edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa (SORA-lainsäädäntö). Koulutusta ja työntekoa haittaavat fyysiset tai psyykkiset rajoitteet voivat estää opiskelun kuljetuspalvelujen osaamisohjelmassa.

Työelämä logistiikan ammattilaisena

Logistiikka on vahvasti mukana yhteiskunnan eri toiminnoissa. Logistiikka-alan ammattilaiset varmistavat, että tavarat, informaatio, raha, ihmiset ja tieto on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Logistiikka-alan kuljetusyritykset varmistavat että heidän asiakkaansa saavat tavarat käyttöön oikeaan aikaan. Logistiikan on toimittava saumattomasti, jotta eri alojen toiminta on mahdollista.

Kuorma-autonkuljettajat ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajat sijoittuvat kuljetusliikkeiden, valtion ja kuntien palvelukseen. Logistiikka-alan ammattilaisen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Ammattilaisen on pystyttävä näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia sekä ottamaan huomioon eri logistiikan ammattilaisten tehtävät työssään. Erilaisilla työmailla ja työympäristöissä työskentely edellyttää turvallisuusajattelua, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittäjyysajattelua.

Logistiikka-alan yritykset ovat kooltaan yhden työntekijän yrityksistä satoja henkilöitä työllistäviin yrityksiin. Keski-Suomi on kappaletavarakuljetusten keskipiste ja tästä syystä alueella toimii useita kappaletavaraa kuljettavia yrityksiä. Suuri osa opiskelijoista työllistyy kappaletavaraliikenteen työtehtäviin. Logistiikka-ala työllistää hyvin ja lähes kaikki osaavat työntekijät saavat töitä.

Opiskelupaikka on Viitaniemi, Viitaniementie 1.

Tutkinnon rakentuminen

 • Logistiikan perustutkinnon ammatilliset pakolliset tutkinnon osat, 90 osp
 • Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
 • Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Osaamisala

 • Kuljetuspalvelujen osaamisala

Opinnoissasi opit

 • kuorman tekemistä ja purkamista
 • kuorman varmistamista ja kuljettamista
 • ajoneuvotekniikkaa ja ajoneuvon käsittelyä
 • työkoneiden käyttöä
 • asiakaspalvelua

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • kuljetusalan yrityksissä
 • huolinta-alan yrityksissä
 • kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palveluksessa

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • insinööri AMK
 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • liikenneopettaja
 • tavaraliikenteen yrittäjäkurssi

Lisätietoja