ao-ylakuva-koneasentaja.jpg

Koneasentaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | Asennuksen ja automaation osaamisala

Koneasentajan opinnot ja tuleva työ edellyttävät vastuullista asennetta, asiakaspalvelutaitoja, loogista ajattelukykyä sekä hyvää hahmottamiskykyä.

Asennuksen ja automaation osaamisala, koneenasentaja, ammatilliset opinnot

 • Koneasennus, 30 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp  

Opinnoissasi opit

 • asentamaan työstettyjä kappaleita sekä koneenosia työsuunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti
 • valvomaan kappaleiden ja kokoonpanojen laatuvaatimusten täyttymistä mittausjärjestelmiä ja -välineitä käyttäen
 • koneiden ja koneiden osien siirtoja, nostoja ja asennustöitä
 • vastaamaan joko itsenäisesti tai työryhmässä koneiden ja laitteiden asennuksesta ja huollosta kokonaisuudessaan
 • valmistusteknistä perusosaamista koneistuksesta sekä levy- ja hitsaustöistä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • metalli-, muovi- ja komposiittimateriaaleista valmistettuja tuotteita valmistavissa yrityksissä
 • rakennus-, muovi- ja prosessiteollisuuden mekaniikan asennustehtävissä
 • mekaanisissa asennustehtävissä esim. kone-, auto-, laiva- ja paperikoneteollisuudessa
 • sähkö- ja elektroniikkateollisuusalan mekaanisen asennuksen tehtävissä 

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • insinööri

Lisätietoja