vaatetus-banneri7.jpg

Artesaani

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto | Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, vaatetusartesaani

Vaatetusartesaani suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa erilaisista materiaaleista yksilöllisiä vaatteita pääasiassa naisille. Ammattiosaamiseen kuuluvat asiakaslähtöinen työskentely, vaatteen suunnittelu- ja valmistustekniikat, erilaisten materiaalien tuntemus sekä erilaisten koneiden ja laitteiden käytön tuntemus. 

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 osp
 • Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 osp
 • Tuotteen suunnittelu, 15 osp
 • Tuotteen valmistaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

Opinnoissasi opit

 • perinteisten käsityötekniikoiden menetelmiä
 • vaatteen muodon, ulkoasun ja valmistuksen suunnittelua ja esittelyä
 • vaatteen valmistuksen työprosessin
 • työmenetelmien, koneiden ja laitteiden ja materiaalien hallintaa
 • työturvallisuuden sekä laadukkaan työjäljen hallintaa
 • vaatteen valmistuksen suunnittelua
 • uniikki- ja sarjavalmisteisen vaatteen kannattavaa valmistusta
 • valmistamaan vaatteen asiakkaan tarpeiden mukaan

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • itsenäisenä yrittäjänä valmistaen yksilöllisiä vaatteita tai piensarjoja
 • vaatteiden valmistajana
 • korjausompelijana
 • myyntityössä myös toisen palveluksessa mm. alan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
 • teatteripuvustamoissa

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • muotoilija (AMK)    
 • Yliopisto-opinnot, kuten käsityönopettajan koulutus, käsityötiede, muotoilualan opinnot

Lisätietoja