tekstiili-banneri.jpg

Artesaani

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto | Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, tekstiiliartesaani

Tekstiiliartesaani tarvitsee luovuutta, kekseliäisyyttä, visuaalista lahjakkuutta, väri- ja muototajua sekä kiinnostusta taiteeseen, kulttuuriin, kädentaitoihin ja yrittäjyyteen. 

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 osp
 • Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 osp
 • Tuotteen suunnittelu, 15 osp
 • Tuotteen valmistaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

Opinnoissasi opit

 • ammattialan kulttuurin tuntemusta ja soveltamista käytäntöön
 • tuotteen ideointia ja suunnittelua
 • tuotteen muodon, värin ja tyylin suunnittelua
 • käyttötarkoituksen ja ympäristön ottamisen huomioon tuotteen suunnittelussa
 • tuotteen teknisen toteuttamisen suunnittelun
 • manuaaliset työvälineet ja esitystekniikat
 • opiskeltavia valmistustekniikoita ovat mm. värjäys, kudonta, kankaanpainanta, huovutus ja ompelu
 • perehdyt työympäristöön, materiaalien tuntemukseen ja työvälineiden käyttöön ja huoltoon
 • tutkiva ja kokeileva käsityöläisen toimintatapa tulee sinulle tutuksi
 • keskeistä on yksittäistuotteen ja sarjavalmisteisen tuotteen suunnittelu ja kannattava valmistus joko omatoimisesti tai suunnittelijan toimeksiannosta
 • esteettisesti laadukkaiden ja käyttötarkoitukseen sopivien tuotteiden valmistus asiakkaan toiveiden mukaan

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • hyvinvointi- ja kulttuurialalla tuotevalmistuksessa
 • ohjaus- ja neuvontatyössä
 • yrittäjänä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • muotoilija (AMK)
 • Yliopisto-opinnot kuten käsityönopettajan koulutus, käsityötiede, muotoilualan opinnot

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Keijo Koskenmäki