puu-banneri.jpg

Artesaani

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto | Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, puuartesaani

Käsi- ja taideteollisuusalalla korostuvat käsillä tekemisen taito sekä perinteisten työmenetelmien ja työtapojen säilyttäminen ja kehittäminen. Puuartesaanilta odotetaan omatoimisuutta sekä työyhteisötaitoja. 

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Asiakaslähtöinen valmistaminen, 15 osp
 • Kulttuurilähtöinen valmistaminen, 15 osp
 • Tuotteen suunnittelu, 15 osp
 • Tuotteen valmistaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

Opinnoissasi opit

 • käyttämään keskeisiä työmenetelmiä ja -välineitä sekä koneita ja laitteita
 • soveltamaan työtehtäviä valmistus- ja tuotantotapojen mukaan
 • valmistamaan itsenäisesti asiakkaalle tuotteita monipuolisin menetelmin 
 • valmistamaan tuotteen valmiin mallin, työpiirustusten ja sovellettavien työohjeiden mukaan
 • huoltamaan ja kunnostamaan työvälineitä, koneita ja laitteita
 • tuntemaan alan työsuojelumääräykset ja toimimaan niiden mukaisesti

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.

 • Itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • insinööri (AMK), puutekniikan koulutusohjelma
 • Yliopisto-opinnot, kuten teknisen työn opettajan koulutus, käsityötiede, muotoilualan opinnot

Lisätietoja