jkl-ammattiopisto_autoala.jpg

Ajoneuvoasentaja | Autokorinkorjaaja

Autoalan perustutkinto

Osaamisalan (autotekniikka tai autokorinkorjaus) opinnoissa voi erikoistua paikallisen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisiin ammatteihin kaikille valinnaisten tutkinnonosien avulla. Jyväskylän ammattiopistossa tämä mahdollistaa autotekniikan osaamisalassa erikoistumisen myös hyötyajoneuvojen asennukseen, henkilöautojen asennuksen sijaan. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan yritysten kanssa. Yritykset tarjoavat opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet työssäoppimiseen, mikä takaa ajan tasalla olevan koulutuksen ja edistää tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden työllistymistä oman alan ammattitehtävissä.

Alan toimintaympäristö on kansainvälistynyt. Alalla toimitaan asiakaskeskeisesti ja laatutavoitteisesti. Autoala on myös ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Siten alan osaamisvaatimukset ovat kasvaneet ja alelle tarvitaan korjauksiin erikoistuneita palveluosaajia. Palvelutaitojen lisäksi autoalalla työskenteleviltä odotetaan yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja yrittäjyysosaamista. Osaamisen haasteina jatkossa ovat myös uuden tekniikan jatkuva seuraaminen, soveltaminen sekä ympäristömyönteinen toiminta.

Autoalan työllistymisnäkymät ovat hyvät. Alan yritykset ovat kooltaan niin pieniä mikroyrityksiä kuin suuria merkkikorjaamojakin.

Opiskelupaikka on Viitaniemi, Viitaniementie 1 D.

 

Opintojen rakenne

Autoalan perustutkinnon ammatilliset pakolliset tutkinnon osat, 90 osp
Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Osaamisalat

Tyypillisimmät jatko-opinnot

  • insinööri AMK

Lisätietoja

Autoala Tulosta sivu