Jyväskylän ammattiopisto_opiskelijakunta.jpg

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä toimii opiskelijoiden äänitorvena. Opiskelijakunnan muita tehtäviä ovat mm. opiskelijoiden kuuleminen, koulutuksen kehittäminen sekä osallistuminen opiskelijan asemaan liittyvään päätöksentekoon.

Opiskelijakuntajaostot toimivat jokaisessa toimipisteessä. Jaostossa vetäjänä toimii opinto-ohjaaja. 

Opiskelijakuntatoiminta jaostoissa edistää opiskelijoiden yhteistä toimintaa, koulutyötä ja kehittää toimintaa opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelijakunnan tavoitteena on suunnitella ja järjestää toimintaa yhteisen hyvän eteen. Osallistumalla toimintaan opiskelijat ovat mukana vaikuttamassa myöteisesti oppilaitoksen yhteishenkeen. 

Opiskelijakuntajaostot toivottavat uudet sekä vanhat opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaansa. Opiskelijakuntatoiminnan koordinoinnista Jyväskylän ammattiopistossa vastaa nuoriso-ohjaaja Mira Huotari.

Kaikkien Jyväskylän ammattiopiston opiskelijoiden yhteinen edunvalvonta- ja tukijärjestö on JAMO ry.

JAMO ry:n toiminta-alueita ovat

  • Opiskelijoiden edunvalvonta
  • Oppilaitoksen kehittäminen
  • Ammatillisen koulutuksen arvostuksen lisääminen
  • Opiskelijoiden yhteistoiminnan kehittäminen
  • Oppilaitoksen ja opiskelijakunnan tiedotuksen tehostaminen
  • Nuorisotapahtumien järjestäminen

Mukaan opiskelijakuntatoimintaan!

Opiskelijakuntatoiminta on palkitsevaa ja mukavaa. Hallitus ja jaostot tarvitsevat toimintaansa mukaan aktiivisia opiskelijoita. Olisitko Sinä sellainen?

JAMO ry:stä ja jaostoista tarkemmin omalla alasivulla.