Jyväskylän ammattiopisto_käytännön asioita.jpg

Opintojen rahoitus ja opiskelijan etuudet

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija on oikeutettu maksuttomaan opetukseen, opiskelijaruokailuun, terveydenhuoltoon ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Lisäksi Kelalta voi hakea opintotukea.

Opintotuki

Opintotuen saaminen edellyttää oppilaitokseen hyväksymistä, päätoimista opiskelua, opinnoissa edistymistä sekä taloudellisen tuen tarvetta. Opintotuki muodostuu kolmesta osasta: opintorahasta, valtion takaamasta opintolainasta ja asumislisästä. Opintotuen asumislisä koskee 1.8.2017 alkaen vain ulkomailla opiskelevia ja kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevia, jotka asuvat opiston asuntolassa. Opintoraha maksetaan opiskelijan tilille kuukausittain. Jos opiskelija haluaa opintolainaa ja saa valtion takauksen, lainaa anotaan pankista. Pankki päättää varsinaisesta lainan myöntämisestä.

Opintotuen hakeminen

Hae opintotukea heti, kun olet saanut tiedon valinnastasi oppilaitokseen. Voit tehdä opintotukihakemuksesi sähköisesti suoraan Kelan www-sivuilla.

Hakulomakkeita saa myös Kelan toimistosta ja Jyväskylän ammattiopiston opintotoimistoista. Hakemus tarvittavine liitteineen palautetaan oppilaitoksen opintotoimistoon, jossa hakemus tarkastetaan ja täydennetään tarvittaessa sekä toimitetaan edelleen Kelalle.

Opintotuen myöntämisen perusteet

Opintotuen suuruuteen vaikuttavat monet asiat, kuten koulutusaste, opiskelijan ikä, siviilisääty ja asumismuoto. Myös vanhempien ja puolison tulot sekä opiskelijan oma taloudellinen asema ja muut tuet vaikuttavat tukeen. Tarkat perusteet löytyvät Kelan www-sivuilta.

Kelan sivuilla on myös laskentaohjelma, jolla voit selvittää mahdollisuutesi saada opintotukea ja laskea opintotukesi suuruus. Ota huomioon, että laskentaohjelman vastaus on vain arvio tilanteestasi ja perustuu antamiisi tietoihin.

Asumistuki

Aikaisemman käytännön mukaisen opintotuen asumislisän maksaminen päättyy ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Muutoksista ja hakemisesta tarkemmin Kelan www-sivuilla.   

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki on tarkoitettu päivittäisiä koulumatkoja varten. Koulumatkan tulee täyttää tietyt ehdot (matkan pituus ja kustannukset), jotta tuki voidaan myöntää. Koulumatkatukea haettaessa on hyvä huomioida, että koulumatkatuki koskee myös matkoja työssäoppimispaikalle, jos kriteerit täyttyvät.

Hakemukset tehdään aina lukuvuodeksi kerrallaan ja palautetaan opintotoimistoon. Opintotoimistoista saa myös lisätietoja koulumatkatuesta. Koulumatkatukihakemuksen voi myös tulostaa Kelan www-sivuilta.