Jyväskylän ammattiopisto_asuminen3.jpg

Asuntolatutor

Gradia Jyväskylän asuntolassa toimii asuntolatutoreita, joiden tehtävänä on auttaa, tukea ja opastaa opiskelijoita asuntolan arjessa. Tutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita. Tutorit valitaan vuosittain huhtikuussa. Lisätietoja saat asuntolaohjaajilta.

Asuntolatutorina

  • osallistut kaksiosaiseen tutorkoulutuksen, joka järjestetään ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.
  • toimit yhteistyölinkkinä opiskelijoiden, asuntolaohjaajien, nuoriso-ohjaajan ja opettajien välillä
  • saat asuntolapaikan myös toisena opiskeluvuotena
  • saat aktiivisesta toiminnasta opintoviikkoja vapaasti valittaviin opintoihin. Tämä edellyttää Ura- ja harrastuspassin käyttöä.