Valitse ao-oppilaitos

jyväskylän ammattiopisto_huoltajille2.jpg

Huoltajille

Huoltajien ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on opiskelijan kasvun ja kehityksen tukeminen ja huolenpito siten, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, edistää opiskelua sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saannin terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Yhteydenpito oppilaitoksen ja huoltajien kesken on monikanavaista mm. Wilma-viestit, kirjalliset tiedotteet, sähköpostiviestit, tekstiviestit ja puhelinkeskustelut. Tärkeä osa yhteistyössä ovat yhteiset tilaisuudet. Opiskelun aikana huoltajille järjestetään mm. kotiväeniltoja, avoimien ovien päiviä ja valmistumisjuhlia. Ryhmäkohtaisia yhteistyömuotoja ovat mm. huoltajien kokoukset ja keskustelutilaisuudet sekä ryhmien omat juhlat. Lisäksi huoltajiin ollaan yhteydessä tarpeen mukaan erityisesti muutosvaiheissa. Tarvittaessa järjestetään perhepalavereita.

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa on säädetty, että "ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Nuorille järjestettävässä koulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa." (AmmkL 5 §).

Wilma tukee opintojen etenemisen seurannassa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on käytössä Wilma, suora kanava opintohallintojärjestelmäämme ja siellä oleviin tietoihin opiskelijan opintojen etenemisestä.

Wilma on meille työkaluna erittäin tärkeä. Opettajamme ja muu ohjaushenkilöstömme käyttävät Wilmaa kaikkeen opiskelijan opintojen etenemiseen liittyvän tiedon kirjaamiseen ja apuna moniin ohjauksellisiin toimiin.

Huoltajina pääsette seuraamaan alaikäisen opiskelijanne opintojen etenemistä ajantasaisesti Wilman kautta. Wilman ei missään tapauksessa ole tarkoitus korvata henkilökohtaista kanssakäymistä ja yhteydenpitoa, mutta tavoitteena on että Wilman kautta saisitte enemmän tietoa oman nuorenne opintojen etenemisestä kuin mitä opettaja ehtii yksittäiselle huoltajalle kertoa - ja pystytte siten myös tarvittaessa tukemaan nuortanne opiskelussa.

Wilmasta löytyviä ja täällä ylläpidettäviä tietoja ovat mm.

Opintojen alkuvaiheessa mm.

  • Opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistaminen
  • Lupa-asiat

Opintojen aikana mm.

  • Opintojen etenemisen seuranta
  • Poissaolomerkinnät
  • Työssäoppimisjaksojen tiedot
  • Suoritusmerkinnät, ammattiosaamisen näyttöjen dokumentointi
  • Yhteystietojen ylläpito

Opintojen päättyessä mm.

  • Opiskelijan jatko-ohjaus

Wilman käyttö

Wilman käytössä teitä tarvittaessa auttaa ammattiopistojen Wilma-tuki sähköpostitse wilma@jao.fi sekä myös opiskelijan oma opintotoimisto.

Sivun oikeassa reunassa on linkki Wilmaan sekä liitteenä ohjeet Wilma-tunnuksen tekemiseen vaihe vaiheelta.

Tervetuloa Wilman käyttäjäksi!

 

Tiedostot