Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_valintaperusteet.jpg

Soveltumattomuus opiskeluun (SORA-säädökset)

SORA-säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan opiskelijan oikeusturva ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksen pääperiaate on edelleen esteettömyys.

Säädökset koskevat lakia ammatillisesta koulutuksesta, lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, ammattikorkeakoululakia, yliopistolakia, rikosrekisterilakia ja lakia opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta.

Säädöksissä on kaikkia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja koskevia säädöksiä. Tämän lisäksi on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia opiskelijaksi ottamiseen ja säädöksiä opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyen humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Lisätietoa säädöksestä ja sen tulkinnasta alasivuilta:

  • Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa
  • Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen
  • Huumausainetestaus ja kurinpito