Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_muusikon koulutus.jpg

Pääsykokeet | Musiikin perustutkinto | Muusikko

Jyväskylän ammattiopiston musiikkialan perustutkinnon opiskelijaksi haku:

 • peruskoulu- ja lukiopohjaiset hakijat hakevat yhteishaussa 21.2. - 14.3.2017 ja lähettävät lisäksi lisätietolomakkeen 14.3.2017 mennessä.
 • ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat hakevat oppilaitoksen jatkuvassa haussa ja täyttävät hakulomakkeen lisäksi lisätietolomakkeen 14.3.2017 mennessä.

Opiskelijaksi ottaminen tehdään pääsykokeiden perusteella ja valintayksikkönä on instrumentti.

Jyväskylän ammattiopistossa muusikon tutkinnon voi suorittaa pääaineena joko pop/jazz-instrumentti tai klassinen instrumentti. Hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina peruskoulun oppimäärä sekä musiikkikoulun perustason oppimäärää vastaavat musiikilliset valmiudet ja taidot. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon.

Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki hakeneet, jotka ovat palauttaneet hakemuksen ja  lisätietolomakkeen
Säestys järjestetään oppilaitoksen puolesta. Klassisiin opintoihin säestäjää tarvitsevia hakijoita säestää pianisti (hakija voi tuoda halutessaan myös oman säestäjän) ja popjazz- hakijoilla säestäjänä on bändi.

Tutkinnon esittely löytyy koulutustarjonta-sivuilta.

Pääsykokeesta

Kevään 2017 pääsykoepäivät 3. - 5.5.2017. Pääsykoe on hakijalle yksipäiväinen.

Pääsykoe muodostuu kolmesta osiosta:

1. Instrumenttitaitojen ilmaisu 0-6 p 2. Musiikillinen muistaminen ja kuuntelutaito 0-3 p 3. Vuorovaikutus ja työskentely-taidot 0-1 p
 • Instrumentti- ja tyylilajikohtainen valmistetun ohjelmiston esittäminen yhtyeen/säestäjän kanssa tai yksin.
 • Omaksumistehtävä, joka voi instrumentista ja tyylilajista riippuen olla esim. prima vista-, improvisointi- tai yhtyesoittovalmiuksiin liittyvä tehtävä.
 • Kaikille hakijoille samansisältöinen musiikin luku- ja kirjoitustaitoja, musiikin rakenteita ja analyysia sekä soivaa musiikkia sisältävä kappale.
 • Pienryhmä- tai yksilötilanteessa toteutettava haastattelu.

 

Klassisen musiikin hakijat

Vapaavalintainen säestyksellinen kappale esitetään ulkoa säestäjän kanssa. Hakija voi tuoda pääsykokeeseen oman säestäjän tai käyttää oppilaitoksen säestäjää. Oppilaitoksen säestäjää käytettäessä hakijan tulee lähettää omalla nimellä varustetut säestysnuotit pdf-tiedostona osoitteella info.muusikko@jao.fi.

Vapaavalintaisen tehtävän lisäksi klassiselle musiikin hakijalle lähetetään omaksumistehtävä etukäteen valmistettavaksi. Omaksumistehtävän saa soittaa nuoteista.

Pop/jazz-hakijat

Hakija valitsee yhden kappaleen oman instrumenttinsa biisilistasta  ja esittää tämän pääsykokeessa yhdessä bändin kanssa.

Valinnaisen kappaleen lisäksi pääsykokeeseen kuuluu nuotinlukutehtävä ja omaksumistehtävä, joka voi soitinryhmästä riippuen olla esim. prima vista-, improvisointi- tai yhtyesoittovalmiuksiin liittyvä tehtävä.

Kevään 2016 pääsykokeiden biisilista (Kevään 2017 pääsykokeiden biisilista julkaistaan tammikuussa 2017):

Pop/jazz-laulu

Hakija esittää pääsykokeessa yhden seuraavista kappaleista: 

1. Angel Eyes (säv. Matt Dennis, san. Earl Brent)
2. Hello (säv.&san. Adele and G.Kurstin)
3. I Wish (säv. & san. Stevie Wonder) 
4. Let It Go (Taakse jää) (säv.&san. K. Anderson-Lopez, R. Lopez)
5. Locked Out Of Heaven (säv.&san. B. Mars, P. Lawrence, A. Levine)
6. Sulle salaisuuden kertoa mä voisin (säv. George de Godzinsky, san. Eine Laine)
7. Uusi aamu (säv.&san. Knipi) 

Hakijan on lähetettävä esityssävellajiin transponoidut nuotit sähköpostin liitteenä pdf-tiedostona omalla nimellä varustettuna, info.muusikko@jao.fi.

Sähkökitara ja sähköbasso

Hakija esittää pääsykokeessa yhden seuraavista kappaleista:

1. 500 Miles High (Chick Corea)
2. Aftershock (Steve Morse / Dixie Dregs)
3. Autumn Leaves (J. Kosma)
4. Matkustaja (säv.&san. Knipi, es. Egotrippi)
5. The Chicken (Alfred "Pee Wee" Ellis) (Jaco Pastorius versio)
6. The Stumble (Freddie King) (Peter Green, John Mayall & Bluesbreakers versio)
7. The Trooper (säv. Steve Harris, es. Iron Maiden) 

Puhaltimet, koskettimet, lyömäsoittimet ja muut instrumentit

Hakija esittää yhden seuraavista kappaleista sisältäen sointurakenteeseen improvisoidun soolon:

1. 500 Miles High (Chick Corea)
2. Autumn Leaves (J. Kosma)
3. Billies Bounce (Charlie Parker)
4. Chameleon (Herbie Hancock)
5. Chicken (Jaco Pastorius)
6. Four (Miles Davis)
7. Hideaway (David Sanborn)
8. Isn’t She Lovely (Stevie Wonder)

Kutsu pääsykokeeseen

Pääsykoekutsu lähetetään hakemuksen sekä lisätietolomakkeen toimittaneille lisätietolomakkeessa olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Meistä riippumattomista syistä jotkut sähköpostipalvelimet suodattavat massalähetykset roskapostikansioon, siksi on tärkeää että tarkistat myös roskapostikansiosi.

 

Pääsykoepäivän aikataulu:

 • klo 8.30 - 9.00 ilmoittautuminen
 • klo 9.00 - 10.15 info ja musiikillinen muistaminen ja kuuntelutaito (hahmotustaitojen näyttö)
 • klo 10.45 - n. 20.30 instrumenttitaitojen ilmaisu (15 min)
 • klo 10.45 - n. 17.00 vuorovaikutus ja työskentelytaidot (pienryhmähaastattelu, 15 min)

 

Suurin osa muusikon koulutuksesta toteutetaan ryhmäopetuksena, jonka vuoksi opiskelupaikat täytetään siten, että valituista opiskelijoista voidaan koota toimivia yhtyeitä.

Lisätietoja hakemisesta

 • Opinto-ohjaaja Eija Holm, Jyväskylän ammattiopisto
 • Opintosihteeri Tuija Hiiliaho, Jyväskylän ammattiopisto