Valitse ao-oppilaitos

kuvallinen-ilmaisu-banneri.jpg

Pääsykokeet | Kuvallinen ilmaisu | Kuva-artesaani

Hakijoilta edellytetään luovuutta, visuaalisuutta sekä yhteistyökykyä. Pääsykokeilla mitataan motivaatiota, opiskeluvalmiuksia sekä visuaalista havaintokykyä.

  • Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
  • Pääsykoe järjestetään 8. - 9.5.2017. Koe kestää yhden päivän. Pääsykoekutsun mukana tulee ennakkotehtävä.

Pääsykoe muodostuu seuraavista osista

  • Hakijan kädentaitoja, visuaalisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista osista.
  • Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1–10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti

  1. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 0–4 p.
  2. Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0–3 p.
  3. Luovuus 0–3 p.
  4. Kokeesta pois jääminen tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä, jolloin hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.