Valitse ao-oppilaitos
jkl-ammattiopisto_valinta.jpg

Valintaperusteet

Pääsyvaatimuksena ammatillisen perustutkinnon opintoihin on peruskoulun suorittaminen. Ammatillisen koulutuksen yhteishaussa etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole opiskelupaikkaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa ja ne hakijat, jotka ovat päättäneet peruskoulun hakemisvuonna.

Hakijan lähtöpisteisiin vaikuttavat seuraavat tekijät

  • peruskoulun oppimäärän tai lisäopetuksen (esim. 10. luokan) tai esim. ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittaminen hakemisvuonna
  • todistuspisteet (yleinen koulumenestys, painotettavat oppiaineet)
  • työkokemuspisteet
  • hakutoiveet
  • sukupuoli
  • pääsy- ja soveltuvuuskoepisteet

Huomioitavaa hakukelpoisuudesta yhteishaussa

Hakija, joka on jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, ei voi hakea ammatillisen koulutuksen yhteishaussa. Sen sijaan hän voi osallistua ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutuksista lisätietoa oppilaitosten sivuilta. Oppilaitoksen järjestämä suorahaku voi myös tarjota mahdollisuuden hakea yhteishaussa vapaaksi jääneille paikoille. Suorahausta kerrotaan erikseen oppilaitoksen sivuilla.

Hakija, joka on suorittanut lukion tai ylioppilastutkinnon, ei voi hakea peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen. Lukion oppimäärän suorittaneet hakevat lukiopohjaiseen ammatilliseen perustutkintoon. Lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaneille opiskelijoille koulutuksen järjestäjä voi varata osan ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista.

Hakija, joka on suorittanut lukiota vastaavan koulutuksen ulkomailla, voidaan valita lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen harkintaan perustuvan valinnan kautta. Tällöin oppilaitos arvioi erikseen hakijan koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista.

Kielikoe

Koulutuksen järjestäjä järjestää kielikokeen muille kuin suomen kielisille tutkintokoulutukseen hakijoille. Hakija voidaan jättää valitsematta koulutukseen sillä perusteella, että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.