Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

ao-koulutus toimii osaamisen kehittämisen kumppanina

ao-koulutus Oy palvelee ammatillista koulutusta tarvitsevia yrityksiä ja organisaatiota. Se on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän omistama osakeyhtiö, joka vastaa markkinoilla tapahtuvasta koulutusmyynnistä.

Muun muassa Puolustusvoimien kuljettajakoulutus, yritys- ja henkilöstökoulutukset sekä erilaiset lupa- ja testikoulutukset siirtyivät ao-koulutus Oy:n toteutettaviksi vuoden 2015 alussa. Myöhemmin yhtiöön tulee lain vaatimuksesta myös työvoimakoulutus, joka ei johda tutkintoon.

ao-koulutus Oy on kuntayhtymälle mahdollisuus toimia kilpailuilla markkinoilla. Kuntayhtymän oppilaitosten koulutusten käytännön toteuttamiseen yhtiöittäminen ei vaikuta, vaan koulutukset, tilat ja ihmiset ovat samat kuin ennen yhtiöittämistä.

ao-koulutus Oy:n perustamisen taustalla on kuntalain uudistus, joka edellyttää kuntia ja kuntayhtymiä yhtiöittämään kilpailluilla markkinoinnilla tapahtuvan koulutusmyynnin vuoteen 2016 mennessä.