Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Valmennuksilla hyvin toimiva työyhteisö

Yritysten ja työyhteisöjen henkilöstö joutuu usein työskentelemään jatkuvien toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten keskellä. Esimerkiksi työtehtävissä ja tekemisen tavoissa tapahtuvia muutoksia on mahdollista tukea erilaisten työyhteisövalmennusten avulla.

Valmennuksissa voidaan käsitellä muun muassa työnohjausta, työyhteisötaitojen kehittämistä ja tukemista, työyhteisön vuorovaikutusta, työkiertoa ja organisaatiokulttuurissa tapahtuvia muutoksia tai jäsentää yksilön omaa ammatillista osaamista. Lisäksi on mahdollista järjestää muihin teemoihin liittyviä täsmäkoulutuksia.

Työnohjaus ammatillisen kehittymisen välineenä

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus auttaa löytämään voimavaroja arjessa selviytymiseen sekä jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjaus on tarkoitettu esimiehille, työntekijöille, työryhmille ja tiimeille sekä työyhteisöille.

Työnohjauksen pääpaino on vuoropuhelussa ja keskustelussa. Asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen voidaan käyttää tarvittaessa työnohjausryhmän kiinnostuksen mukaan myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä tavoitteiden suuntaisesti. Työnohjauksen arvoina ja periaatteina ovat luottamuksellisuus, yksilöllisyyden kunnioittaminen, luovuus, yhteisöllisyys sekä voimavarakeskeisyys.

Työnohjaus voidaan toteuttaa pitkäkestoisena prosessina (1,5–2 vuotta), lyhytkestoisena prosessina (5–10 kertaa) tai konsultaationa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää työnohjauksesta sekä työyhteisövalmennuksista.

Jyväskylän aikuisopisto / Yrityksille / Työyhteisövalmennukset Tulosta sivu