Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Yhteishankintakoulutukset apuna monenlaisissa muutostilanteissa

Yhteishankintakoulutuksella tarkoitetaan työnantajan, työ- ja elinkeinohallinnon sekä kouluttajan yhteistyössä suunnittelemaa ja toteuttamaa koulutusta. Yhteishankintakoulutus voi olla ratkaisu silloin, kun yrityksellä on tarve rekrytoida, kehittää henkilöstön osaamista uusiin työtehtäviin sekä lomautus- tai irtisanomistilanteissa.

Koulutuksen suunnittelu ja toteutus on yhteistyötä, jossa olemme aidosti mukana.

RekryKoulutus

RekryKoulutus on tarkoitettu uuden henkilöstön palkkaamisen yhteydessä tarvittavaan vähintään 10 päivää kestävään koulutukseen. Sen avulla työntekijä saavuttaa riittävät ammatilliset ja henkilökohtaiset valmiudet soveltuakseen paremmin työtehtäviin alasta ja työnkuvasta riippumatta. RekryKoulutus on joustava ja helppo tapa rekrytoida uusia työntekijöitä.

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on tarkoitettu nykyisen henkilöstön yli 10 päivää kestävään räätälöityyn ammatilliseen perus- tai lisäkoulutukseen. TäsmäKoulutus on hyvä vaihtoehto silloin, kun yrityksessä tapahtuvat muutokset vaativat työntekijöiden osaamisen päivittämistä esimerkiksi työtehtävien muuttuessa. TäsmäKoulutus soveltuu myös määräaikaisten lomautusten yhteydessä toteutettaviin koulutuksiin.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus voidaan käyttää lomautus- tai irtisanomistilanteessa, jolloin koulutukseen kytkeytyy myös muita työvoimapalveluja. MuutosKoulutuksella autetaan irtisanottuja työntekijöitä löytämään uusi ammatti tai työpaikka. Koulutus tähtää myös hyvien työnhakuvalmiuksien parantamiseen. MuutosKoulutuksessa on mahdollista suorittaa ammatillisten tutkintojen osia tai koko tutkinto.

Jyväskylän aikuisopisto on räätälöinyt irtisanomisten yhteyteen MuutosKoulutuksia. Toteutettuja koulutuksia ovat:

  • Muutosvalmennus, yhteistyössä M-Real Oy:n kanssa vuonna 2012 Äänekoskella.
  • MuutosKoulutus Metson irtisanotuille Jyväskylässä ja Tampereella vuosina 2012–2013.
  • Työstä työhön -valmennus, yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa Metson henkilöstölle vuosina 2013–2014 Jyväskylässä ja neljällä muulla paikkakunnalla.