Valitse ao-oppilaitos

www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Jyväskylän aikuisopisto valtiohallinnon tietotekniikkakouluttajaksi

Jyväskylän aikuisopisto on mukana viiden oppilaitoksen ryhmittymässä, joka valittiin yhdeksi valtionhallinnon tietotekniikan kouluttajaksi. Tähän viiden oppilaitoksen ryhmittymään meidän lisäksemme kuuluvat Amiedu, Turun aikuiskoulutuskeskus, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus sekä Savonlinnan ammatti-ja aikuisopisto.

Valtakunnanlaajuiset ja kustannustehokkaat palvelut

Aikuiskoulutuskeskusten yhdistettyä voimansa ne pystyvät tarjoamaan sopimuksen edellyttämää valtakunnallista kumppanuutta. Syntynyt puitesopimus ja etenkin valinta kokonaistoimittajaksi merkitsee meille paljon ja uskomme sen mahdollistavan tulevan neljän vuoden aikana tärkeiden koulutussopimusten syntymisen, kertoo Amiedun toimialajohtaja Kari Lepistö.

– Aikuiskoulutuskeskusten monipuoliset ja laajat kurssitarjonnat on myös yhdistetty valtakunnalliseksi tarjonnaksi. Uskomme tämän tarjonnan mahdollistavan joustavan tavan kohottaa yksilöiden tietoteknisiä valmiuksia, jatkaa Kari Lepistö.

Ryhmittymä valittiin yhdeksi kolmesta tietotekniikan koulutuspalvelujen toimittajaksi. Se tarkoittaa, että ryhmittymältä voi tilata valtakunnallisesti puitesopimuksen mukaista sekä peruskäyttäjäkoulutusta että pääkäyttäjä- ja asiantuntijakoulutusta.

Puitejärjestelmä kilpailutettiin myös alueellisesti

Tietotekniikan koulutuspalvelujen puitejärjestely kilpailutettiin kuudelle maantieteelliselle alueelle. Jokaiselle alueelle valittiin kolme toimittajaa. Ryhmittymä valittiin yhdeksi kolmesta peruskäyttäjien koulutusten toimittajasta merkittäville alueille: Etelä-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi sekä Lounais-Suomi.

Näiden alueiden sisällä asiakkaat voivat valita oman koulutustoimittajansa kevennettyä kilpailutusta ja suositeltavien koulutuspalvelujen listausta hyödyntäen. Toimintamallin tavoitteena on saada valtionhallinnon asiakkaille mahdollisimman edulliset hankintahinnat koko sopimuskauden ajalle.

Hansel Oy

Hansel Oy on valtion yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille. Se toimii valtiovarainministeriön ohjauksen alaisena.

Yhtiö edistää vastuullisen toiminnan kautta laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa. Yhtiön hallinnoimilla sopimuksilla tehtiin vuonna 2009 hankintoja 534 miljoonalla eurolla.