www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Lisää tietoa kyberturvallisuudesta

kyber_6352.jpgKouluttajat Tiina Jääskeläinen ja Jouni Aho Jyväskylän aikuisopistosta sekä projektipäällikkö Jarmo Nevala Jyväskylän ammattiopistosta luovat kokonaiskuvaa toisen asteen koulutuksen roolista keskisuomalaisessa kyberturvallisuusosaamisessa. 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on ryhtynyt selvittämään toisen asteen koulutuksen roolia keskisuomalaisessa kyberturvallisuusosaamisessa. Juuri käynnistyneellä hankkeella pyritään toisaalta luomaan kokonaiskuva tilanteesta ja toisaalta hankkimaan tietoa koulutuksen ja palvelujen kehittämistä varten.

– Teemme tilanneselvityksen siitä, miten kyberturvallisuutta eli tietoturvaa opetetaan toisen asteen eri tutkinnoissa ja mitkä ovat kouluttamisvalmiudet ja opetushenkilöstön osaaminen. Toisaalta selvitämme kyselyn ja haastattelujen avulla Keski-Suomen pk- ja mikroyritysten kyberturvallisuusosaamisen koulutustarpeita, kertoo Toisen asteen kyber -hankkeen projektipäällikkö Jarmo Nevala Jyväskylän ammattiopistosta.

– Kyselyllä haetaan tietoa siitä, millä tasolla tietotaso pienissä yrityksissä on ja millaiselle koulutukselle niissä on tarvetta. Samalla saadaan ymmärrystä siitä, mitä opiskelijoille pitäisi yritysten näkökulmasta opettaa tietoturva-asioista, projektissa mukana olevat aikuisopiston kouluttajat Tiina Jääskeläinen ja Jouni Aho täydentävät.

Yrityskysely toteutetaan alkukeväästä 2016 ja siihen otetaan mukaan mahdollisimman kattavasti eri alojen yrityksiä. Hankkeen tulosten on tarkoitus olla käytettävissä syksyllä 2016.

– Hankkeen tuloksia tullaan käyttämään sekä aikuis- että nuorisokoulutuksen kehittämiseen. Jyväskylän aikuisopistossa on myös suunnitteilla pk- ja mikroyritysten tarpeisiin räätälöityä tietoturvakoulutusta, Nevala toteaa.

Toisen asteen kyber -hanke on osa Keski-Suomen kyberturvallisuusosaamisen kehittämistä. Hankkeen rahoittajan toimii Keski-Suomen liitto.