www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Oppimista verkostoissa

Yksittäisellä yrityksellä ei välttämättä ole tarpeeksi henkilöstöä, jotta osuvan valmennusohjelman järjestäminen kaikille olisi mielekästä. Verkostomuotoisena toteutettavassa valmennuksessa useampi työyhteisö yhdistää valmennustarpeensa ja oppii yhdessä. Kun tarpeeksi moni henkilömääräisesti pieni toimija muodostaa yhdessä verkoston, muuttuu kouluttaminen mahdolliseksi ja ennen kaikkea edullisemmaksi kaikille osapuolille.

Hyvin rakennettu koulutusverkosto tarjoaa myös enemmän valinnanvaraa ja paremmat aikataulut. Koulutusta ei ole sidottu yhteen ainoaan aikaan ja kertaan, vaan työntekijät voivat syventää omaa osaamistaan laajasta tarjonnasta. Koulutus rakentuu verkoston osallisten kanssa yhteispelinä.

Jyväskylän aikuisopisto on rakentanut yhdessä eri alojen toimijoitten kanssa useita toimivia koulutusverkostoja, ja mikäli sopivaa ei löydy, sellainen perustetaan. 

Tule keskustelemaan, ja me tartumme toimeen!

Ruokapalveluverkosto

Seudullinen ruokapalveluverkosto on toiminut Jyvässeudulla jo vuodesta 2006 lähtien. Verkosto on laajentunut myös Jyväskylän ympäristökuntiin. Verkoston koulutuksissa opintojaan suorittaa vuosittain yli 500 henkilöä ravitsemusalan eri työpisteistä ja organisaatioista. Verkosto toimii asiakkaasi parhaaksi!

Lisätietoja
Teija Taskinen
koulutuspäällikkö
Jyväskylän aikuisopisto