www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Keskimaa hankki RekryKoulutuksella moniosaajia ravintoloihinsa

wwwkuva_nurmiranta_hanninen_2568.jpg
Osuuskauppa Keskimaan HR-asiantuntija Mari Nurmiranta ja ABC-toimialan kehityspäällikkö Risto Hänninen sanovat, että Jyväskylän aikuisopiston toteuttama keittiöhenkilöstön RekryKoulutus tuotti toivotun tuloksen: monipuolisia ja motivoituneita työntekijöitä.

Vuonna 2012 Osuuskauppa Keskimaa tarttui toden teolla keittiöhenkilöstön saatavuutta koskevaan haasteeseen. ABC-toimiala sekä majoitus- ja ravitsemistoimiala päättivät yhdessä etsiä keskisuomalaisen yhteistyökumppanin kouluttamaan ryhmän keittiöosaajia liikennemyymälöiden ja ravintoloiden keittiöihin. Tavoitteena oli valmentaa ja työllistää oman maakunnan väkeä.

Sopiva tekijä ja tapa löytyi Jyväskylän aikuisopiston tarjoamasta RekryKoulutuksesta. Keski-Suomen ELY-keskuksen tuella järjestetyssä koulutuksessa 14 opiskelijaa suoritti 5.11.2012–8.5.2013 kokin osaamisalaan liittyvät osa-alueet hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Sen jälkeen opiskelijoilla oli mahdollisuus täydentää tutkinto valmiiksi oppisopimuskoulutuksena. Tätä mahdollisuutta käytti yhdeksän opiskelijaa, jotka valmistuivat huhtikuussa 2014.

Monipuolisia ja motivoituneita osaajia

Keskimaassa koulutuksesta vastanneet ABC-toimialan kehityspäällikkö Risto Hänninen ja HR-asiantuntija Mari Nurmiranta sanovat, että he saivat tavoittelemansa: monitaitoisia ja motivoituneita osaajia, jotka pystyvät työskentelemään niin Keskimaan liikennemyymälöissä kuin eri ravintoloissa.

– Tarvitsemme keittiöhenkilökuntaa, joka pärjää erilaisissa paikoissa liikennemyymälöiden pikaruokapaikoista á la carte -ravintoloihin, ja pystyy tarvittaessa osallistumaan myös asiakaspalveluun. Tämä mahdollistaa työnkierron ja vaihtelevat työtehtävät, joita henkilöstömme arvostaa, Nurmiranta toteaa.

Tavoitteeseen päästiin toteuttamalla juuri Keskimaan tarpeisiin soveltuva RekryKoulutus, joka perustui tutkinnon osiin. Näin mahdollistui opintojen jatkaminen oppisopimuskoulutuksena tutkintoon saakka. Erityinen piirre koulutuksessa oli, että kaikki opiskelijat työskentelivät vähintään parissa eri toimipaikassa kattavan kokemuksen hankkimiseksi.

– Meidän näkökulmastamme tulos oli hyvä. Tiiviin koulutuksen jälkeen opiskelijoiden valmiudet vaihteleviin tehtäviin olivat jopa paremmat kuin suoraan alan oppilaitoksista meille töihin tulevilla yleensä on, Hänninen sanoo.

Hyötyä paikallisesta kumppanista

Jyväskylän aikuisopisto oli Keskimaalle luonteva yhteistyökumppani RekryKoulutuksen järjestämisessä, sillä yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Keskimaa tarjoaa vuosittain työssäoppimispaikan useille kymmenille aikuisopiston eri alojen opiskelijoille ja aikuisopisto järjestää puolestaan Keskimaan oppisopimusopiskelijoiden tietopuolisia opintoja.

Risto Hänninen sanoo, että tuttu ja paikallinen koulutuksenjärjestäjä oli hyvä ja monella tavalla hyödyllinen valinta. Se helpotti ja nopeutti koulutuksen toteuttamista.

–Meille tällä tavalla toteutettu koulutus oli uutta ja siinä riitti paljon ratkottavia asioita. Ennestään tuttujen ihmisten kanssa ongelmia oli yksinkertaisempi selvittää ja pelkästään tapaamisten järjestäminen oli helpompaa suunnitteluvaiheessa ja koulutuksen aikana, kun kaikki toimijat olivat samalta paikkakunnalta."

– Hyvin tärkeä asia oli se, että aikuisopiston kouluttaja tunsi aikaisemman yhteistyön ansiosta toimipaikkamme hyvin jo ennestään. Hänellä oli sen ansiosta valmiiksi käsitys siitä, mikä niistä palvelisi missäkin vaiheessa parhaiten eri opiskelijoiden osaamista.

Opettavainen kokemus

Nurmiranta ja Hänninen kuvailevat RekryKoulutusta ja sen jatkamista oppisopimuskoulutuksena mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi kokemukseksi. Yhteistyö Jyväskylän aikuisopiston ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa toimi hyvin ja joustavasti.

– Tärkeää on, että oppilaitoksella on hyvä näkemys siitä, miten koulutus kannattaa toteuttaa palvelemaan mahdollisimman hyvin niin opiskelijoiden kuin työnantajankin tarpeita. Tässä tapauksessa se onnistui erinomaisesti, Hänninen toteaa.

– Rekrytointikoulutus tarjosi kummallekin osapuolelle loistavan tavan tutustua toisiinsa. Opiskelijat pystyivät varmistumaan, onko tämä heidän alansa. Me puolestaan opimme tuntemaan opiskelijat ja näkemään myös, millainen tehtävä heille parhaiten sopii. Hyvästä tuloksesta kertoo sekin, että koulutettavista yhdeksän on edelleen Keskimaan palveluksessa, Nurmiranta täydentää.

Molemmat uskovat, ettei keittiöhenkilöstön RekryKoulutus jää ainutkertaiseksi tapaukseksi. Seuraavalla kerralla toteuttaminen olisi helpompaa ja saatuja kokemuksia voisi hyödyntää koulutuksen kehittämisessä.

– Toimipaikkojen esimiehet olisi kannattanut ottaa tiiviimmin mukaan koulutuksen valmisteluun. Etukäteen olisi voinut myös kiinnittää enemmän huomiota vaiheeseen, jossa rekrytointikoulutus vaihtui oppisopimuskoulutukseksi. Se muutos oli haasteellinen sekä meille että opiskelijoille, he pohtivat.

Osuuskauppa Keskimaa
  • Harjoittaa Keski-Suomessa market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa.
  • Yli 100 toimipaikkaa.
  • 7 ABC-liikenne-myymälää ja 23 erilaista ravintolaa ja kahvilaa.
  • Vuosimyynti yli 700 miljoonaa euroa.
  • Lähes 2 000 työntekijää.

 

Keskimaa_logo_rgb_500_www.jpg

Osuuskauppa Keskimaa ja Jyväskylän aikuisopisto

> Säännöllistä yhteistyötä.

> Vuosittain yli 70 Jyväskylän aikuisopiston eri alojen opiskelijaa on työssäoppimisjaksolla Keskimaan toimipaikoissa.

> Jyväskylän aikuisopisto järjestää tietopuolista koulutusta Keskimaan oppisopimusopiskelijoille.

> 2012–2013 keittiöhenkilöstön RekRykoulutus, jossa koulutettiin 14 henkilöä Keskimaan liikennemyymälöihin ja eri ravintoloihin.