www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Korpilahti-lehti digitalisoitui aikuisopiston tuella

maarit_nurminen_6365.jpgKorpilahti-lehden päätoimittaja Maarit Nurminen sanoo, että Jyväskylän aikuisopiston panos oli heille ratkaisevan tärkeä digilehden luomisessa.

Korpilahti-lehti on kerran viikossa ilmestyvä paikallislehti, jonka levikki on noin 3 000 kappaletta. Huhtikuusta 2015 lähtien lehti on ilmestynyt myös digiversiona. Sen käyttöönotossa Jyväskylän aikuisopistolla oli ratkaiseva rooli.

– Paikallislehtienkin on nykyään välttämätöntä reagoida mediakentässä tapahtuvaan muutokseen, vaikka asia ei ole vielä aivan samalla tavalla akuutti kuin valtakunnallisissa medioissa ja esimerkiksi maakuntalehdissä. Meidän lukijamme ovat siinä suhteessa perinteisempiä ja valtaosa haluaa edelleen lehtensä paperisena, Korpilahti-lehden päätoimittaja Maarit Nurminen arvioi.

Digilehti tarvittiin

Digilehden tarve oli kuitenkin tullut ilmeiseksi myös Korpilahdella viime vuosina. Sitä tarvittiin nuorten lukijoiden tavoittamiseen ja se tarjoaa mahdollisuuden myös jakelukustannusten kurissa pitämiseen. Haasteena olivat kuitenkin tarvittavat panostukset.

– Meidän henkilö- ja taloudelliset resurssimme ovat todella tiukat, kuten useimmissa paikallislehdissä. Rahaa ja aikaa on siten vaikea irrottaa tällaiseen kehittämiseen, vaikka se toisaalta onkin välttämätöntä, Nurminen kertoo.

Korpilahti-lehden omistajat näkivät kuitenkin digitalisoitumisen tärkeyden ja hankkeelle näytettiin vihreää valoa. Yksi ratkaiseva tekijä oli se, että Jyväskylän aikuisopisto pystyi tukemaan digilehden käyttöönottoa koulutuksen avulla.

– Meillä on tänä vuonna käynnissä Mediamurros-koulutuksiin liittyvä TYKE-hanke. Sen kautta olemme pystyneet järjestämään koulutusta isoista lehtitaloista riippumattomille pienille paikallislehdille, kertoo kouluttaja Sirpa Lonka Jyväskylän aikuisopistosta.

– Me saimme sitä kautta perusteellisen ohjauksen julkaisualustaksi valitsemaamme eDockeriin, mutta myös laajemmin opastusta digitaalisiin julkaisukanaviin ja niiden hyödyntämiseen. Digilehtihän on vain yksi osa kokonaisuudesta, johon meillä kuuluvat vähän aikaa sitten uusitut www-sivut ja Facebookin hyödyntäminen yhteydenpidossa lukijoihin, Nurminen jatkaa.

Toimiva näköisversio

Korpilahti-lehden digiversiossa on kyse näköislehdestä, jota on mahdollista rikastaa esimerkiksi videoilla ja lisäkuvilla. Nurmisen mukaan kyse on heidän resursseilleen sopivasta ratkaisusta, joka tarjoaa toimivan lopputuloksen kohtuullisella panostuksella. eDockerin tekninen toteutuskin saa lehdentekijältä kiitosta.

– Tärkeää on, että digilehden tekeminen on integroitu taitto-ohjelmaan, joten ylimääräistä työtä syntyy vähän. Samoin ratkaisu on niin kehittynyt, että se antaa mahdollisuuden seurata juttukohtaisesti kävijämääriä. Onneksi luvassa on aikuisopiston järjestämä Google Analytics -koulutusta, jotta oppii tulkitsemaan tietoja paremmin.

Lukijoiden keskuudessa digilehti on otettu hyvin vastaan ja liikennettä sivuilla on riittänyt. Etenkin kauempana Korpilahdesta asuvat lehdenlukijat ovat löytäneet sen.

– Me olemme päätyneet siihen, että digilehti kuuluu aina paperisen lehden hintaan tai halutessaan voi tilata pelkän digilehden. Alkuvaiheessa digilehti on ollut tosin kaikkien katsottavissa, mutta ensi vuonna katseluoikeus rajataan vain lehden tilaajille, Nurminen kertoo.