www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Jyväskylän aikuisopisto vie suomalaista kiinteistöalan osaamista Venäjälle

aik-case-kiinteistoalan-koulutusta-Venajalle.jpgJyväskylän aikuisopisto järjesti Pietarissa kiinteistöalan koulutusta Aren, Keskon ja Caverionin venäläisille työnjohtajille. Neljässä jaksossa toteutettu koulutus tarjosi osallistujille uutta ja tarpeellista tietoa etenkin energian ja veden säästämiseen liittyen.

Nykyaikaisesta talotekniikasta saadaan kaikki hyöty irti vain, jos sitä osataan käyttää oikein. Venäjällä tätä osaamista ei vielä ole tarpeeksi, ja siksi Are, Kesko ja Caverion päätyivät hankkimaan paikallisille työnjohtajilleen kiinteistöalan koulutusta Suomesta. Kilpailutuksen perusteella kouluttajaksi valikoitui Jyväskylän aikuisopisto.

– Jyväskylän aikuisopistolla oli meistä hyvä konsepti. Kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoon perustuvan koulutuksen sisältöä pystyttiin myös soveltamaan joustavasti meidän tarpeisiimme, koulutusta hankkimassa ollut Maintainance Director Pertti Kaiponen Arelta perustelee.

Parinkymmenen hengen koulutus toteutettiin Pietarissa neljässä jaksossa keväästä 2016 alkaen siten, että viimeiset koulutuspäivät vietiin lävitse syyskuussa. Koulutettavat olivat työnjohtotehtävissä toimivia henkilöitä, joilla on venäläinen insinöörikoulutus. Kaiposen mukaan kokemukset ovat olleet hyvät.

– Osallistujilta saamani palaute on ollut positiivista ja suunnittelemmekin jatkokoulutusta pienemmälle ryhmälle. Itse pidän tärkeänä osaamisen parantumista kiinteistön automatiikkaan liittyvissä asioissa.

Uutta tietoa energian säästämisestä

Koulutettavia Pietarissa kiinnostivat etenkin energian säästämiseen liittyvät asia. Muutenkin koulutus koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

– Koulutus tarjosi oleellista ja tärkeää tietoa. Todella kiinnostavaa oli kuulla energian säästämiseen liittyvistä järjestelmistä ja oppia, miten niitä voidaan hyödyntää ja ottaa käyttöön tulevaisuudessa Venäjälläkin Head of Project Dmitry Zharkov Arelta toteaa.

– Koulutuksessa oli hyvää rakenne ja se miten asiat esitettiin. Mielenkiintoisinta sisältöä olivat ilmastointiin ja energian säästämiseen liittyvät aiheet, Engineer Alexey Chikov Keskolta täydentää.

– Tärkeintä materiaalia olivat rakennusten kiinteistöhuollon järjestelmät ja aluekohtaista kiinteistöhuoltoa koskeva luento oli oikein hyvä. Pidin myös siitä, että tieto oli ytimekästä ja kokonaisvaltaista, Service Engineer Vladimir Brekhovskikh Caverionilta sanoo.

Suomalaiselta pohjalta Venäjälle sovellettuna

Koulutukset Pietarissa vetänyt kouluttaja, rakennusinsinööri Harri Kuniala Jyväskylän aikuisopistosta kertoo, että koulutettavat opastettiin hyvään suomalaiseen kiinteistönhoitotapaan ottaen huomioon Venäjän erityispiirteitä.

– Koulutuksissa käytiin lävitse kiinteistön yleishoitoa, lvi-huoltoa ja -hoitoa sekä kiinteistön automatiikkaa. Uusi talotekniikkahan on hyvin erilaista kuin Venäjällä yleisesti käytössä oleva, hän sanoo.

Koulutus toteutettiin tulkin avustuksella, sillä se haluttiin tarjota henkilöiden omalla kielellä. Käytössä oli myös venäjänkielinen koulutusmateriaali. Kuniala arvioi, että järjestely toimi hyvin.

– Tulkin rooli tässä oli tietenkin ratkaiseva. Yhteistyökumppanimme East Consulting Oy:n hankkimat tulkit olivat onneksi osaavia.

Tarjolla suoraa hyötyä

Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli tarjota eväitä säästöihin huolto- ja käyttökustannuksissa. Huomiota kiinnitettiin etenkin energian ja veden käyttöön. Kuniala uskoo, että tässä suhteessa syntyi hyviä ahaa-elämyksiä.

– Toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia katsottiin läpi aivan konkreettisesti. Yhdessä kohteessa testasimme esimerkiksi, mitä hanan virtaaman säätäminen optimaaliseksi vaikuttaa vedenkulutukseen.

Konkreettinen lähestymistapa tavoitti myös koulutettavat. Aren Dmitry Zharkov sanoo, että tarjolla oli hyviä ratkaisuja esimerkiksi ilmastoinnissa käytettävistä suodattimista ja lämmitysjärjestelmistä. Keskon Alexey Chikov nostaa esiin puolestaan patteriverkoston säätämiseen ja ohjaamiseen liittyvät asiat. Caverionin Vladimir Brekhovskikhin mukaan koulutus osoitti, mitä töissä kannattaa priorisoida ja miten prosessia voidaan tehostaa. Kaikki kolme näkevät, että Venäjällä on tämän kaltaiselle koulutukselle paljonkin tarvetta.

– Koulutusta voi kyllä suositella muillekin yrityksille. Informaatio oli hyvin esitettyä ja auttoi ymmärtämään kiinteistöjen teknisen kunnossapidon järjestelmiä. Tärkeää on, että sitä voidaan sovittaa yrityksen ja koulutettavan ryhmän tarpeisiin, he toteavat.

Osa Venäjän koulutusvientiä

Nyt järjestetty kiinteistöalan koulutus on jatkoa Jyväskylän aikuisopiston muutaman vuoden jatkuneelle koulutusviennille Venäjällä. Aikaisemmin oppilaitos on järjestänyt eri mittaisia koulutuksia esimerkiksi UPM:n Chudovan vaneritehtaan henkilöstölle, Pietarin alueen rakennusliikkeille ja ILIM Groupille, joka on Venäjän johtava toimija paperi- ja selluloosateollisuudessa.

Venäjän koulutusmarkkinoilta on haettu jalansijaa ja kartoitettu mahdollisuuksia yhteistyössä East Consulting Oy:n kanssa. Koulutuspäällikkö Petri Hagmanin mukaan Venäjän markkinat tunteva yhteistyökumppani onkin ollut korvaamaton apu vierailla markkinoilla.

East Consulting Oy on suomalainen kansainvälisen liiketoiminnan kumppani, joka tarjoaa asiakkailleen käytännönläheisiä palveluita erilaisissa kansainvälisen liiketoiminnan kartoittamiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. Erityismarkkina-alueina ovat Itä-Eurooppa ja Venäjä sekä lisäksi Pohjoismaat, Keski-Aasia sekä uutena Iran, jonka vasta avautuneet markkinat tarjoavat isoja mahdollisuuksia suomalaisillekin toimijoille.

– Autamme asiakkaitamme monenlaisissa käytännön järjestelyissä ja toimenpiteissä kohdemaissa. Tarjoamme asiantuntemustamme paikallisesta kulttuurista ja toimintavoista sekä konkreettista apua muun muassa oikeiden kontaktien löytämisessä ja yhteydenotoissa. Valmiit verkostot ja markkinatuntemus auttavat nopeuttamaan asiakkaan myynnin käynnistämistä ja siihenhän kaikki kansainvälinen toiminta kuitenkin tähtää, Project Manager Heidi Länsisalmi East Consulting Oy:stä toteaa.

Yrityksille / Esimerkkejä koulutuspalveluistamme / Kiinteistöalan koulutusta Venäjällä Tulosta sivu