www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Aikuisopisto luotsaa Keskisuomalaisen lehtiä digiaikaan

ksml_6451.jpg

Painettu sana on suurten muutosten keskellä. Digitaalisuus on tuonut paperisen lehden rinnalle uusia julkaisukanavia ja sähköisiä tuotteita. Tämä on merkinnyt muutoksia perinteiseen toimintatapaan ja luonut uusia osaamisvaatimuksia lehtien toimittajille, myyjille ja markkinoijille. Keskisuomalainen Oyj:n vastaus muutokseen on ollut lähes koko henkilökunnan kouluttaminen Jyväskylän aikuisopiston tuella.

– Digitaalisuus on printtimedian toimijoille todella iso asia, joka asettaa meille valtavia oppimishaasteita. Konsernin henkilökunnan kouluttaminen yhteistyössä Jyväskylän aikuisopiston kanssa aloitettiin jo vuonna 2011, toteaa Keskisuomalainen Oyj:n kehitysjohtaja Osmo Kurki.

Koulutukset käynnistyivät isoista maakuntalehdistä Keskisuomalaisesta ja Savon Sanomista. Niistä siirryttiin paikallis- ja kaupunkilehtiin. Kaikki lehtityypit on käyty läpi ja tähän mennessä opiskelijoita on ollut noin 630.

Koska koulutettavia on ollut paljon ja työtehtävät vaihtelevia, on koulutuksia räätälöity eri ryhmien tarpeisiin sopiviksi. Sisällöt ovat eläneet ja kehittyneet matkan varrella.

– Jyväskylän aikuisopisto ansaitsee suurkiitoksen joustavuudesta. Aina kun olemme halunneet muuttaa opetussisältöjä, se on onnistunut. Olemme voineet itsekin valita juuri meidän tarpeisiimme parhaiten sopivia kouluttajia ja konsultteja. Lisäksi aikuisopisto on hoitanut kaiken byrokratian ja paperityön. Se on ollut valtavan iso etu, Kurki kiittelee.

– Kun sisältö on räätälöity jokaisen oman työn tarpeisiin, on opiskelijoiden motivaatio kova. Kaikki ovat olleet innolla mukana, hän jatkaa.

Digitaalisuus apuna oppimisessa

Koulutusten sisältö on painottunut digitaalisuuteen ja sitä on hyödynnetty myös käytännön työssä. Opiskelijat ja opettajat ovat tavanneet kerran tai kaksi opintojen alussa, sen jälkeen opetus on hoidettu digitaalisten kanavien kautta.

– Tämä on mahdollistanut oppimisen kaikille. Henkilökuntamme jakaantuu lähes sataan toimipaikkaan eri puolille Suomea, joten kaikkien kuljettaminen luentosaleihin kesken työpäivän olisi ollut mahdotonta, Kurki huomauttaa.

– Opetuksen sisältöjä on voinut soveltaa suoraan käytäntöön. Esimerkiksi toimittajien koulutuksessa tekemiä videoita on julkaistu verkossa. Tekemällä oppii parhaiten.

Työtavat muuttuneet

Parhaillaan koulutukset ovat käynnissä Etelä-Suomen Mediat Oy:n kaikissa 23 lehdessä, joissa päästään nauttimaan Savon ja Keski-Suomen hyviksi testatuista käytännöistä.

– Kahden vuoden aikana koulutuksissa on ollut mukana yhteensä noin 300 työntekijää 18 eri paikkakunnalta. Koulutukset saatiin päätökseen marraskuun lopussa. Ensi vuoden jatkosta ei ole vielä päätetty, kertoo Etelä-Suomen Mediat Oy:n julkaisupäällikkö Silja Tenhunen.

Hänen mukaansa lyhyiden etäisyyksien ansiosta Etelä-Suomessa on pyritty järjestämään koulutus paikanpäällä, mutta jonkin verran on ollut myös verkkoluentoja. Luentojen lisäksi on tehty paljon käytännön tehtäviä. Yksi osa koulutusta on ollut uuden Neo-toimitusjärjestelmän käyttöönotto.

– Koulutus on poikinut työpaikoilla värikästä keskustelua ja aika moni on kertonut muuttaneensa työtapojaan, Tenhunen toteaa.

Oppimisen imua

– Erityinen kiitos kuuluu Keskisuomalainen-konsernin koko henkilökunnalle. Muutosvastarintaa ei ole ollut, vaan kaikista on paistanut oppimisen halu ja imu. Nykypäivän työelämässä osaaminen on oman työpaikan paras henkivakuutus, Osmo Kurki muistuttaa.

Keskisuomalainen-konserni on Suomen suurimpia mediataloja. Konsernin lehtiperheessä on yhteensä 58 lehteä: tilattavia maakuntalehtiä, alue- ja paikallislehtiä, Suomen suurin kaupunkilehtiverkosto sekä erikois-, aikakaus- ja asiakaslehtiä.