www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Säästöjä täsmäkoulutuksella

Osalla työntekijöistä voi olla väärä kuva omasta osaamisestaan. Jos pitää jotain asiaa ihan helppona läpihuutojuttuna, voi olla vaarana, että tarkkaavaisuus herpaantuu vastuullisessakin
tehtävässä.

Työyhteisön osaamisen tasosta on helppo ottaa selkoa. Kattavalla osaamiskartoituksella voidaan selvittää tehokkaasti, mitkä asiat ovat jo hyvin hallussa ja mihin alueisiin on järkevintä
panostaa tulevissa koulutuksissa. Täsmäkoulutus tarkoittaa siis turhan karsimista. Henkilökunnalle se tarkoittaa juuri olennaisen ammattitaidon kasvamista. Työnantajalle se
tarkoittaa kustannussäästöjä.

Jyväskylän kotihoito

"Arvosana yhteistyölle 10+! Lääkehoidon osaamiskartoituksen avulla saimme tietää, mitä koulutusta tarvitsemme ja mitä emme. Näin voimme vastata yhä paremmin tulevaisuuden muuttuviin asiakastarpeisiin.” 

Pirkko Soidinmäki,
Jyväskylän kotihoidon palveluyksikön johtaja

Lisätietoja

Riitta Saarinen
koulutuspäällikkö
Jyväskylän aikuisopisto