www_Jyvaskylan_aikuisopisto_koulutuspalvelut.jpg

Opiskeluterveydenhuolto oppii englantia verkossa

aik-case-opiskeluterveydenhuolto-viisanen-piironen.jpg
Osastonhoitaja Katja Viisanen ja kouluttaja Jaana Piironen tekivät tiivistä yhteistyötä suunnitellessaan ja toteuttaessaan englannin verkkokurssia opiskeluterveydenhuollon tarpeisiin.

Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollossa oli keväällä 2015 ratkaistavana monitahoinen ongelma. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän kasvu oli johtanut siihen, että käytännössä koko henkilöstön piti pystyä palvelemaan asiakkaita myös englanniksi, mutta työntekijät eivät kokeneet kielitaitonsa riittävän tähän.

Tarvittiin siis koulutusta, mutta sen järjestäminen oli haasteellista. Työntekijöiden irrottaminen samanaikaisesti koulutukseen oli vaikeaa. Myös koulutustarpeet olivat erilaisia, koska henkilöiden välillä oli eroja kielitaidossa ja oppilaitosten välillä siinä, kuinka paljon englantia tarvitaan.

– Aluksi tarkoitus oli järjestää aivan perinteistä kielikoulutusta, jossa henkilöstö kootaan yhteen ja asiat käydään läpi kouluttajan vetämänä. Kaikkia palvelevaa ratkaisua ei kuitenkaan tuntunut löytyvän, kunnes kouluttaja Jaana Piironen yhteistyökumppaniksi valitusta Jyväskylän aikuisopistosta ehdotti meille koko koulutuksen järjestämistä verkkokurssina. Hyväksyimme ehdotuksen ja kokemukset ovat osoittaneet, että teimme oikean päätöksen, opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Katja Viisanen taustoittaa.

Hyvä lopputulos tiiviillä yhteistyöllä

Kouluttaja, englannin kielen opettaja, Jaana Piironen kertoo, että englannin verkkokurssi syntyi tiiviin yhteistyön tuloksena. Pohja siihen saatiin Jyväskylän aikuisopiston lähihoitajien koulutuksessa käytettävästä verkkokurssista, jota lähdettiin kehittämään ja laajentamaan opiskeluterveydenhuollon tarpeita vastaavaksi.

– Suuri haaste oli se, että opiskeluterveydenhuollon toimintakenttä on niin laaja. Siellä käsitellään paljon esimerkiksi mielenterveyteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita terveyden ja sairauksien hoidon ohella. Se asettaa henkilöstön kielitaidolle ja myös sen parantamiseen tähtäävälle koulutukselle kovat vaatimukset, Viisanen ja Piironen toteavat.

Laaja-alaisuus näkyy hyvin valmiissa kurssissa. Kurssi jakaantuu opiskeluterveydenhuollon päivittäisestä työstä esiin nousseisiin aihealueisiin: Serving Clients, Human Anatomy and Ilnesses, Mental Health ja Sexual Health.

Osa-alueet sisältävät aiheeseen liittyviä tekstejä, sanastoja, koottuja asiakaspalvelufraaseja, linkkejä lisätiedon pariin sekä runsaasti erityyppisiä ja -tasoisia tehtäviä, joista halutessaan saa palautetta kouluttajalta. Useat sanastoista ovat myös kuunneltavissa, mikä mahdollistaa oikean ääntämisen harjoittelun. Opintoihin sisältyi myös mahdollisuus osallistua lähiopetus-iltapäivään, jolloin halukkaat pääsivät harjoittelemaan käytännön puhetilanteita kouluttajien johdolla.

Tyytyväisiä käyttäjiä

Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollossa englannin verkkokurssi otettiin käyttöön syyskuun 2015 alussa ja se on tarjolla toukokuun 2016 alkuun sakka. Viisasen mukaan käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Erityisesti kurssiin sisältyvä sanasto on saanut kiitosta, koska täysin vastaavaa ei ole löytynyt kootusti ja räätälöidysti mistään.

– Verkkokurssi on antanut jokaiselle mahdollisuuden opiskella omalla tavallaan ja juuri tarvitsemiaan asioita. Hyväksi on koettu sekin, ettei kyse ole vain perusteista, vaan laaja sisältö tarjoaa mahdollisuuden kehittää kielitaitoa pidemmällekin. Meillä kurssia ovat hyödyntäneet niin terveydenhoitajat kuin lääkäritkin, hän vielä toteaa.

Henkilöstön kouluttaminen verkossa on opiskeluterveydenhuollossa uusia asia. Viisasen mukaan kokemukset ovat tässäkin mielessä olleet hyviä.

– Mitään negatiivista palautetta ei ole siinä suhteessa tullut. Terveydenhuollon työntekijät ovat tottuneet käyttämään erilaisia sovelluksia, joista monet ovat haastavampia kuin selkeä ja useimmille ennestään tutussa Optima-ympäristössä toimiva verkkokurssi.

– Tietynlaista ajattelutavan muutosta verkko-opiskelu on kuitenkin tarkoittanut. Verrattuna perinteiseen koulutukseen se vaatii enemmän oma-aloitteisuutta ja määrätietoisuutta. Opiskeluun on täytynyt osata varata itsenäisesti aikaa ja myös käyttää varattu aika tähän tarkoitukseen. Haasteena on tietenkin se, että hoitotyö tahtoo mennä väkisin kaiken muun edelle, hän summaa.

Verkkokurssi herättää kiinnostusta

Terveydenhuoltoalan tarpeisiin suunnattu englannin verkkokurssi on herättänyt jo kiinnostusta muuallakin. Luontevia käyttäjiä ovat opiskeluterveydenhuollon järjestäjät, mutta myös muu terveydenhuolta painii samanlaisten kielitaitohaasteiden kanssa.

– Nyt toteutettu verkkokurssi tarjoaa hyvän pohjan verkkokurssin toteuttamiseen erilaisille terveydenhoitoalan organisaatioille. Sitä on mahdollista räätälöidä vastaamaan asiakkaan tarpeita ottamalla mukaan juuri tälle ominaisia ja tärkeitä asioita sekä jättämällä pois sellaista, mitä ei tarvita, Piironen sanoo.

aik-case-opiskeluterveydenhuolto-honkanen.jpg
Terveydenhoitaja Noora Honkanen on yksi opiskeluterveydenhuollon henkilöstölle suunnatun englannin verkkokurssin käyttäjistä. Hän kertoo tarvitsevansa englantia työssään päivittäin ja etenkin mielenterveystyöhön liittyvälle sanastolle on ollut käyttöä.

Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuolto

Järjestäjä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Vastaa Jyväskylässä toimivien oppilaitosten terveydenhuollosta peruskoulusta ylöspäin yliopistoa lukuun ottamatta.

Asiakkaina mm. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitosten ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat

Asiakkaina yhteensä noin 18 000 opiskelijaa

16 terveydenhoitajaa ja 3 lääkäriä

Koulutusta työelämän tarpeisiin

Jyväskylän aikuisopisto kehittää koko ajan eri ammattialojen tarpeisiin joustavasti verkkototeutuksia ja/tai räätälöityä kontaktiopetusta työelämä tarpeisiin.

Yrityksille / Esimerkkejä koulutuspalveluistamme / Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuolto Tulosta sivu