Valitse ao-oppilaitos

www_Jyväskylän-aikuisopiston-julkisivu.jpg

Yrittäjyys Jyväskylän aikuisopistossa – opiskele yrittäjäksi

Jyväskylän aikuisopistossa jokainen tutkinnon suorittaja voi halutessaan painottaa ammatillisen tutkintonsa sisältöä yrittäjyyteen. Yrittäjyys asenteena ja ammattina -opintokokonaisuus tarjoaa hyvät lähtökohdat yrityksen perustamiselle ja esimerkiksi starttirahan hakemiselle.

Valmennamme sekä yritystoimintaansa vasta suunnittelevia että jo toimivia yrittäjiä, ja vastaamme opiskelijoiden vaihteleviin tarpeisiin ammattitaidolla ja antaumuksella. Kun toiselle riittää yrittäjämäisen työasenteen omaksuminen, toinen panostaa määrätietoisesti itsensä työllistämiseen yrittäjänä niin opintojen aikana kuin sen jälkeen.

Yritysidean toimivuutta voi testata osuuskunnassa

Aikuisopistossa yrittäjyyttä opiskellaan käytännönläheisesti ja tutkinnon suorittajan tulevaa yritystoimintaa pohjustaen. Pureudumme tiiviisti yrittäjyyden ytimeen, sen edellytyksiin ja tavoitteisiin. Oppimismenetelminä ovat muun muassa työelämälähtöiset projektit ja yritysten toimeksiannot sekä pienryhmävalmennus oman yritysidean hiomiseksi.

Aidoimmillaan oman yritysidean kantavuutta voi testata ja kehittää toimimalla yrittäjänä aikuisopiston yhteydessä toimivassa Osuuskunta Versossa. Osuuskuntayrittäjänä toimiessa on hyvä mahdollisuus kerätä asiakaskuntaa tulevaa yritystoimintaa ja esimerkiksi starttirahahakemusta varten.

Yrittäjän ammattitutkinto vie liiketoimintaa oikeaan suuntaan

Yrittäjän ammattitutkinto on puolestaan hyvä työkalu jo toimiville yrittäjille. Ammattitutkinnossa kaikki työskentely kohdentuu oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämiseen. Opiskelu tapahtuu pääosin omassa työssä ja yhteisiä lähiopetuspäiviä on noin kerran kuukaudessa. Asiantuntijaluennot ja vertaisoppijoiden yhteisö tarjoavat myös yksin yrittävälle hienon mahdollisuuden jakaa yrittäjyyden arkea ja kokemuksia.

Aikuisopisto toteuttamassa oppilaitosten yrittäjyysstrategiaa

Jyväskylän aikuisopisto toteuttaa aktiivisesti ja päämäärätietoisesti keskisuomalaisten oppilaitosten yhteistä yrittäjyysstrategiaa jonka tavoitteena on luoda 800 uutta yritystä ja 2000 työpaikkaa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Aikuisopiston yrittäjyyskoulutusten keskeinen painopistealue on työelämälähtöisten ja aidosti ulkoista yrittäjyyttä tukevien toimintatapojen jatkuva kehittäminen ja hyödyntäminen. Tätä periaatetta noudatamme sekä ammatillisten tutkintojen toteutuksissa että yrittäjyysvalmennuksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa hihojen käärimistä ja aitoa tekemisen meininkiä – sitä samaa asennetta, mistä arjen pienyrittäjyyskin on tehty.

Tervetuloa yrittäjyyskoulutukseen Jyväskylän aikuisopistoon!