Valitse ao-oppilaitos

www_Jyväskylän-aikuisopiston-julkisivu.jpg

Jyväskylän aikuisopiston koordinoimia hankkeita

 • Aikuisohjausta paikallisesti

Aikuisohjausta paikallisesti -projektin tarkoituksena on tukea ja kehittää asiakaslähtöisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita Keski-Suomen alueella. Lue lisää. 

 • Keski-Suomen Opin ovi

Projekti rakentaa alueellista eri hallinnonalojen ja sidosryhmien yhteistä aikuisten ohjauksen ja neuvonnan toimintatapaa ja strategiaa. Tavoitteena on turvata maakunnan osaavan työvoiman saatavuus kehittämällä elinikäistä oppimista tukevat asiakaslähtöiset aikuisten ohjauspalvelut. Lue lisää. 

 • Näyttötutkintotoiminnan kehittäminen

Kehittää näyttötutkintoperusteisten tutkintojen näyttötoimintaa Keski-Suomessa. Lue lisää.

 • Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen

Hanke kehittää ulkomaisen työvoiman kotoutumisen opastus- ja palvelujärjestelmää sekä järjestää koulutusta. Lue lisää.

 • Välityömarkkinat, työnhakijan ammatilliset polut

Projektin päämääränä on välityömarkkinoilla olevien työnhakijoiden (sekä työttömät että palkkatukityössä toimivat) parempi työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja lisääntyvään työvoimatarpeeseen vastaaminen. Lue lisää.

 

Toteutettuja hankkeita:

 • Kustom - Kehittyvä asuminen klusterin asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen

Hanke kehittää rakennus- ja sisustustuoteteollisuuden yritysten liiketoimintaa. Avustamme ja tuemme yritysten suunnittelua, tuotekehitystä ja markkinointia. Tavoitteena säilyttää yritysten kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Lue lisää.

 • Noste

Parantaa koulutuksen keinoin kansa- tai peruskoulun käyneiden työntekijöiden ja yrittäjien työelämässä pysymistä ja urakehitystä sekä kehittää ammatillista koulutusta. Lue lisää Noste-hankkeen www-sivuilta.

 • Henkilökohtaistetut opinpolut

Kehittää näyttötutkintotoimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa aikuisopiskelijoille ammatillisen tutkinnon suorittaminen tehokkaasti ja joustavasti. Lue lisää.

Hankkeen yhteydessä on rakennettu Keski-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen portaali. Siirry portaaliin.

 • Uudet ohutlevytuotteiden valmistusteknologiat

Lähtökohtana on turvata metalliteollisuuden työpaikkojen säilyminen erityisesti Keski-Suomessa. Projektin aikana luodaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä verkostomainen toimintamalli uuden teknologian kouluttamiselle, osaamisen kehittämiselle ja käyttöönotolle. Lue lisää.

 • GWS-toimintoketju

Kehittää toimintoketjuja, sähköistä liiketoimintaa ja järjestelmätoimittajuutta GWS-toimittajaverkostossa. Lue lisää

 • Masto – ohjelma maakunnan strategisen kansainvälisen toiminnan lähtökohdaksi

Hanke edisti laaja-alaista organisaatioiden ja yritysten välistä yhteistyötä ja liiketoimintaa Keski-Suomen sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden välillä sekä lisäsi keskisuomalaisten toimijoiden keskinäistä yhteistyötä kansainvälisessä toiminnassa. Lue lisää.

 • Koulutusmallit työssäkäyvälle väestölle

Kehittää ja luo koulutusmalleja yli 40-vuotiaiden työssäkäyvien henkilöiden ammatillisen osaamisen kohottamiseksi. Lue lisää.

 • PuhtausPalvelut Puhuttavat

Hankekokonaisuus edisti puhtauspalvelualan yhteistyötä, osaamista ja kehittymistä Keski-Suomessa.Hankkeen tuloksena syntyi mm. Keski-Suomen puhtauspalvelualan www-sivut.

 • Tietokoneavusteinen suunnittelu ja muotoilu kappaletavarateollisuudessa

Vahvisti koulutus- ja työelämäyhteistyötä ja yritysten henkilöstöosaamista sekä tehosti yritysten tuotannonohjausta, suunnittelua ja markkinointia. Lue lisää.

Luettelo Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kaikista hankkeista löytyy täältä.