Valitse ao-oppilaitos

www_Jyväskylän-aikuisopiston-julkisivu.jpg

Kansainvälisyys Jyväskylän aikuisopistossa

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella kehitetään Jyväskylän aikuisopistossa koulutusten sisältöjä, menetelmiä ja oppimisympäristön laatua. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja oman henkilöstön valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kansainvälisyyttä edistävä opintopolku

Jokainen aikuisopistossa opiskeleva perustutkinto-opiskelija saa opintojensa aikana perusvalmiudet kehittää kansainvälisyystaitojaan. Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan niitä keinoja, joita voidaan toteuttaa oman oppilaitoksen tilassa ja lähiympäristössä, avaamalla silmät ja korvat läsnä olevalle kansainvälisyydelle. Aikuisopistossa opiskelevat lukuisat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ja heidän kanssaan yhteistyössä toimiminen tarjoaa mahdollisuuden kohdata vierasperäisiä vaikutteita ja kulttuureja.

Joidenkin tutkintojen yhteydessä on kehitteillä uusia kansainvälisyystaitoja edistäviä työtapoja. Osa ammattiaineiden opetuksesta voidaan soveltuvasti toteuttaa englannin kielellä ja vierasta kieltä oppia siinä ammatillisessa yhteydessä, missä sitä tullaan käyttämäänkin.

Aikuisopiskelijoiden kiinnostus ulkomaan työssä oppimisjaksoihin on lisääntymässä ja heitä rohkaistaan ottamaan haaste vastaan vaatimattomallakin kielitaidolla. Hankerahaa jaksosta koituviin kustannuksiin on haettavissa vaihtelevasti ja tilannetta kannattaa kysyä kansainvälisten asioiden koordinaattorilta. Aikaisemmassa vaihtotoiminnassa syntyneitä verkostoja ylläpidetään ja laajennetaan yhteistyössä koulutuskuntayhtymän muiden tulosalueiden kanssa. Työssä oppimisjaksoja on viime vuosina toteutettu Euroopan maissa, Kanadassa, Intiassa ja Venäjällä. Maailmalta palanneita opiskelijoita mieluusti pyydetään kertomaan kokemuksistaan ja innostamaan muitakin lähtemään.

Henkilöstöliikkuvuuden tavoitteena on pääasiassa edistää opiskelijavaihtoja ja luoda edellytyksiä koulutusliiketoiminnalle.

Näyttötutkintojen koulutusvienti

Opetushallitus on myöntänyt Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle luvan ammatillisten tutkintojen koulutusvientiin kokeiluluonteisesti.
Lupa koskee näyttötutkintoina suoritettavien ammatillisten tutkintojen myyntiä EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Tämänhetkinen kokeilulupa koskee seitsemän eri ammatillisen perustutkinnon, 15 ammattitutkinnon ja seitsemän erikoisammattitutkinnon myyntiä.

Kokeilussa hankitaan tietoa, millaisia muutoksia ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmään olisi tehtävä, jotta koulutusvienti voisi kasvaa ja sille ei olisi nykyisen kaltaisia esteitä.

Lisätietoja

Auli Bister, kansainvälisten asioiden koordinaattori