Valitse ao-oppilaitos

www_Jyväskylän-aikuisopiston-julkisivu.jpg

Kansainvälisyys

Kansainvälisellä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella kehitetään Jyväskylän aikuisopistossa koulutusten sisältöjä, menetelmiä ja oppimisympäristön laatua. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja oman henkilöstön valmiuksia toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kansainvälisyyttä edistävä opintopolku

Jokainen aikuisopistossa opiskeleva perustutkinto-opiskelija saa opintojensa aikana perusvalmiudet kehittää kansainvälisyystaitojaan. Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan niitä keinoja, joita voidaan toteuttaa oman oppilaitoksen tilassa ja lähiympäristössä, avaamalla silmät ja korvat läsnä olevalle kansainvälisyydelle.

Aikuisopiston vahvuutena ovat lukuisat maahanmuuttajaopiskelijat, joita varsinaisissa maahanmuuttajaryhmissä opiskelee yhteensä noin 200 opiskelijaa, lisäksi tutkintoon valmistavissa opiskelijaryhmissä noin 150 opiskelijaa. Opiskelijoita on miltei neljästäkymmenestä eri maasta ja puhuttuja äidinkieliä käytävillä kuulee enemmänkin. Vuosittain järjestettävässä koulutuskuntayhtymän yhteisessä Kulttuurit Kotona -teemapäivässä aikuisopistossa edustettuina olevat kielet ja kulttuurit esittäytyvät toiminnallisella tavalla.

Joidenkin tutkintojen yhteydessä on kehitteillä uusia kansainvälisyystaitoja edistäviä työtapoja. Osa ammattiaineiden opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä, kuten tällä hetkellä tapahtuu mm. sosiaali- ja terveys-, turvallisuus- sekä liiketalouden aloilla.

Aikuisopiskelijoiden kiinnostus ulkomaan työssä oppimisjaksoihin on lisääntymässä ja heitä rohkaistaan ottamaan haaste vastaan vaatimattomallakin kielitaidolla. Hankerahaa jaksosta koituviin kustannuksiin on haettavissa vaihtelevasti ja tilannetta kannattaa kysyä kansainvälisten asioiden koordinaattorilta. Aikaisemmassa vaihtotoiminnassa syntyneitä verkostoja ylläpidetään ja laajennetaan yhteistyössä koulutuskuntayhtymän muiden tulosalueiden kanssa. Maailmalta palanneita opiskelijoita mieluusti pyydetään kertomaan kokemuksistaan ja innostamaan muitakin lähtemään.

Henkilöstöliikkuvuuden tavoitteena on pääasiassa edistää opiskelijavaihtoja ja luoda edellytyksiä koulutusliiketoiminnalle.

Lisätietoja

Auli Bister, kansainvälisten asioiden koordinaattori

Kansainvälisyys-blogit
Tutustu myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kv-blogeihin: Kansainvälisyyskoulusta maailmalle