Valitse ao-oppilaitos

www_Jyväskylän-aikuisopiston-julkisivu.jpg

Aikuiskoulutuksella pitkät perinteet Jyväskylän seudulla

Jyväskylän aikuisopisto on toiminut vuodesta 1971. Se perustettiin muiden aikuiskoulutuskeskusten tavoin ammatillisen aikuiskoulutuksen edelläkävijän, työvoimapoliittisen koulutuksen järjestäjäksi. Koulutuslainsäädännön uudistusten jälkeen toiminta on monipuolistunut ja laajentunut kattamaan aikuiskoulutuksen eri muodot.

Nykyään Jyväskylän aikuisopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia aikuiskoulutusorganisaatioita. Sen keskeisin tehtävä on antaa aikuisille mahdollisuus hankkia uuden tutkintojärjestelmän mukaisia tutkintoja. Toiminta perustuu kumppanuuteen muiden työelämää kehittävien organisaatioiden kanssa. 

Ensiaskeleet kurssikeskuksena

Jyväskylän aikuiskoulutuksen perustamispäätös tehtiin 23.12.1970, ja toiminta käynnistyi vuonna 1971. Ammattikasvatushallituksen päätös 400 oppilaspaikkaisen ammatillisen kurssikeskuksen perustamisesta silloisen Jyväskylän seudun ammatillisen koulutuksen kuntainliiton yhteyteen oli vaihetta, jolloin Suomeen oltiin perustamassa lähinnä työvoimakoulutusta varten ensimmäisiä ammatillista koulutusta kehittäviä ja järjestäviä organisaatioita.

Vuonna 1974 perustettiin sivuosastot Keuruulle ja Viitasaarelle. Keski-Suomeen oli 1971 perustettu myös Leivonmäen ammatillinen kurssikeskus, joka liitettiin Jyväskylän kurssikeskukseen vuonna1986. Noin 700 opiskelijan työllisyyttä edistävää ammattikurssitoimintaa järjestävänä ammatillisena kurssikeskuksena toimittiin vuoteen 1990 saakka.

Kurssikeskuksesta aikuiskoulutuskeskukseksi

Kurssikeskukset muutettiin ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi vuonna 1990, jolloin tehtävän luonne ja rahoituspohja muuttuivat oleellisesti. JAIKO:nkin tehtäväksi tuli koulutusmarkkinoihin tukeutuen toimia tulosvastuullisena liikelaitoksena.

Tehtävä laajeni työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisäksi omaehtoisen koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen sekä yritysten ja organisaatioiden henkilöstökoulutuksen alueille. Tämän lisäksi toimintaan tuli oleellisesti mukaan koulutusta tukeva palvelu- ja kehittämistoiminta.

Uudet mahdollisuudet käytettiin Jyväskylän aikuiskoulutuskeskuksessa ripeästi hyväksi. Vajaassa kymmenessä vuodessa opiskelijatyöpäivien määrä lähes kaksinkertaistui, minkä lisäksi noin 90 miljoonan markan liikevaihdosta noin neljännes oli karttunut koulutusta tukevasta palvelu- ja liiketoiminnasta.

Elinikäinen oppiminen – mahdollisuus jokaiselle

Vuoden 1998 koulutuslainsäädännön kokonaisuudistus liitti ammatillisen aikuiskoulutuksen oleelliseksi osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja kehitti aikuisten opiskelumahdollisuuksia. Aikuisille luotu uusi tutkintojärjestelmä on mahdollistanut tavoitteellisen itsensä kehittämisen suorittamalla näyttöihin perustuvia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Jyväskylän aikuisopistoksi

Vuonna 2003 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä kehitti ilmettään tavoitteena ammatillisen koulutuksen näkyvyyden ja tunnistettavuuden parantaminen. Ulospäin tämä näkyi konkreettisesti siinä, että kuntayhtymän ammatilliset oppilaitokset saivat yhteisen tunnuksen ja yhteisen nimeksi Jyväskylän ammattiopiston.

Samassa yhteydessä aikuiskoulutuskeskuksen nimi muuttui Jyväskylän aikuisopistoksi. Nimen muutos viittaa tavoitteeseen työelämän aikuisopistoverkoston syntyyn.

Vuoden 2005 alussa Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos tuli osaksi Jyväskylän ammattiopistoa. Jyväskylän aikuisopiston Hallinnon ja kaupan yksikössä aloitti toimintansa käsi- ja taideteollisuusala.