ammattiopistot_sote2.jpg

Terveydentilavaatimukset ja soveltumattomuus opiskeluun (SORA-säädökset)

1.1.2012 tulivat voimaan ns. SORA-säädökset (Opiskeluun SOveltomattomuuden RAtkaisuja).

Säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan opiskelijan oikeusturva ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksen pääperiaate on edelleen esteettömyys.

Lakimuutokset koskevat lakia ammatillisesta koulutuksesta, lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, ammattikorkeakoululakia, yliopistolakia, rikosrekisterilakia ja lakia opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta. 1.1.2012 ovat tulleet voimaan Opetushallituksen määräys 38/011/2011 ammatillisten perustutkintojen muuttamisesta ja määräys ammatti- ja erikoisammattitutkintojen muuttamisesta 39/011/2011.

Säädöksissä on kaikkia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja koskevia säädöksiä. Tämän lisäksi on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia opiskelijaksi ottamiseen ja säädöksiä opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyen humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Lisätietoa säädöksestä ja sen tulkinnasta alasivuilta:

  • Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa
  • Opiskeluoikeuden peruuttaminen
  • Opiskeluoikeuden palauttaminen
  • Huumausainetestaus ja kurinpito
Opiskelu / Soveltumattomuus opiskeluun Tulosta sivu