Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän-aikuisopisto_yrityksille.jpg

Opiskeluvaihtoehdot

Aikuisopiskelijalla on käytettävissä erilaisia opiskeluvaihtoehtoja. Ne eroavat toisistaan opiskelumenetelmien ja koulutuksen rahoitusmuodon suhteen. Aikuisopiskelua suunnittelevan kannattaa perehtyä vaihtoehtoihin huolellisesti, jotta pystyy valitsemaan itselleen parhaiten sopivan tavan opiskella. Tarkempaa tietoa opintojen aikaisesta toimeentulosta löytyy Opiskelijan toimeentulo -sivulta

Avoin aikuisopisto

Avoin aikuisopisto sopii kaikille ja opiskelijaksi voi ilmoittautua, kuka tahansa aikuinen. Valitse vain tarjonnasta sinulle sopiva koulutus, ilmoittaudu ja tule oppimaan uutta.

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus on opetusministeriön pääosin rahoittamaa perus- (perustutkinto) tai lisä- (ammatti tai erikoisammattitutkinto) koulutusta. Koulutuksen järjestäjä valitsee opiskelijat hakemusten perusteella. Perustutkintokoulutus on pääsääntöisesti opiskelijalle maksutonta. Lisäkoulutuksessa opiskelija maksaa kohtuullisen kurssimaksun ja lisäksi hänelle voi tulla myös oppimateriaalikustannuksia.

Työtön työnhakija voi hakeutua opiskelemaan omaehtoiseen koulutukseen myös työttömyysetuudella. Jokaisen on selvitettävä henkilökohtaisesti omasta TE-toimistosta oikeus tähän etuuteen.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Valtakunnallisen Nuorten aikuisten osaamisohjelman myötä Jyväskylän aikuisopisto tarjoaa paremmat mahdollisuudet opiskelupaikkaan niille 20–29-vuotiaille aikuisille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä ammatillista tutkintoa, ylioppilastutkintoa tai joilla opinnot ovat jääneet kesken. Osaamisohjelmassa voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia.

Autamme sinua sopivan tutkinnon valinnassa. Sinun ei tarvitse aloittaa alusta, jos olet työskennellyt valitsemallasi alalla tai tehnyt opintoja siihen liittyen. Opiskelet yksilöllisesti ja joustavasti. Voit olla joskus aloittanut opiskelun, mutta se on jäänyt kesken. Voit olla työssä tai työttömänä, sillä ei ole merkitystä. Työssä olevien on mahdollista opiskella työn ohella. Voit opiskella vaikkapa oppisopimuksella, työtä tehden.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen tai muu täydentävä lisäkoulutus. Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus koostuu työssä oppimisesta työpaikalla ja tietopuolisista opinnoista oppilaitoksessa. Pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa työtehtävien oppimisessa. Tietopuolisten opintojen osuus oppisopimuskoulutuksessa vaihtelee koulutusaloittain. Keskimäärin se on noin 20 prosenttia.

Lisätietoa oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta saa myös oppisopimuskeskuksista.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on työhallinnon rahoittamaa koulutusta, jota järjestetään työttömille tai työttö-myysuhan alaisille henkilöille. Koulutus on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimistojen kautta.

Opiskelutavat valitaan tarpeen mukaan

Aikuisopiskelu on paljon muuta kuin perinteistä luokkaopetusta. Se on lähiopetusta, itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua, verkko-opiskelua tai monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelutavan yhdistelmä.

  • Lähiopiskelu on kasvokkain tapahtuvaa opiskelua. Se voi olla esimerkiksi luokassa tai yrityksessä tapahtuvaa opiskelua, ryhmätyöskentelyä tai seminaarityöskentelyä. Se voi tapahtua päivällä, illalla tai viikonloppuisin.
  • Etäopiskelu on yleiskäsite, joka tarkoittaa paikasta riippumatonta opiskelua, jossa opettaja ja opiskelija eivät tapaa toisiaan kasvokkain. Opetuksessa voidaan käyttää hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Opiskelu voi koostua muun muassa erilaisten tehtävien itsenäisestä tekemisestä ja tenteistä. Mahdollista on myös opiskelu yhdessä muiden etäopiskelijoiden kanssa.
  • Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverkon hyödyntämistä opiskelussa. Verkko-opiskelu voi ta-pahtua tietoverkoissa, kuten internetissä, mutta myös oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa tai suljetussa (verkko-)oppimisympäristössä, joista käytetään myös nimityksiä virtuaalinen oppimisympäristö tai verkkopohjainen oppimisympäristö. Jyväskylän aikuisopistossa on käytössä Disdendum Optima verkko-oppimisympäristö.

 

Verkko-opiskeluun tarvitaan tietokone ja toimiva Internet-yhteys, joita voidaan käyttää esimerkiksi kotona, kirjastossa, työpaikalla tai oppilaitoksessa. Verkko-opiskelu on riippumatonta ajasta ja paikasta: opiskelija voi pääsääntöisesti itse määrittää opiskelulleen varaamansa ajan ja paikan.

Oppi-Online opiskelijoille_aikuisopisto.jpgOppi Online yrityksille_aikuisopisto.jpg